مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات چتردانش
 • مولف : رضا زنده گل
 • سبك : مجموعه قوانین
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : ربعی
 • شابك : 9786004100786
 • تعداد صفحه : 651
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 454 گرم
 • فهرست
 • بخش اول: قوانین مرتبط با شهرداری
 • قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • فصل اول در تأسیس شهرداری
 • فصل دوم: در انتخابات انجمن شهر
 • فصل سوم: در تشکیل انجمن شهر
 • فصل چهارم: در وظایف انجمن
 • فصل پنجم: در انتخابات شهردار و معاون شهرداری
 • مشاهده بیشتر
 • الف- مقررات استخدامی
 • ب- مقررات مالی
 • فصل هشتم: در مقررات جزائی
 • فصل نهم: خاتمه
 • آیین نامه شهرداری‌ها مصوب 1346
 • قسمت اول: امور معاملات
 • قسمت دوم: مناقصه
 • الف- آگهی مناقصه
 • ب- تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده
 • قسمت سوم- انعقاد پیمان
 • قسمت چهارم- ترتیب تحویل
 • قسمت پنجم- مزایده
 • قسمت ششم- سایر معاملات شهرداری
 • قسمت هفتم- مقررات عمومی
 • قسمت هشتم- امور مالی
 • فصل اول- بودجه
 • فصل دوم- درآمدها
 • فصل سوم- هزینه‌ها
 • فصل چهارم-صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
 • فصل پنجم- حسابداری
 • فصل ششم- ممیزی و حسابرسی
 • فصل هفتم- اموال
 • آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مصوب 1348
 • فصل اول: ترتیب ممیزی
 • فصل دوم: وصول
 • بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل در کلیه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شهررداری‌ها مصوب 1370
 • اصول بازنگری
 • موضوعات بازنگری
 • سازماندهی و روش کار
 • قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1375
 • تصویب نامه راجع به ماده (20) مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1382
 • تعیین حد نصاب‌های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1393
 • قانون نحوه تقویم آبنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370
 • قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335
 • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361
 • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358
 • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
 • لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصول 1337
 • قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • فصل اول: تشکیلات
 • فصل دوم: انتخابات
 • الف- کیفیت انتخابات
 • ب- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
 • ج- هیأت اجرایی و وظایف آن‌ها
 • د- هیأت نظارت و وظایف آن‌ها
 • هـ- تخلفات
 • فصل سوم: وظایف و اختیارات شوراها
 • فصل چهارم: ترتیب رسیدگی به تخلفات
 • فصل پنجم: سایر مقررات
 • و- سایر مقررات انتخابات
 • قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی
 • قانون استفساریه ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382
 • آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384
 • قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری مصوب 1371
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم تخلف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور مصوب 1371
 • ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی‌گردد مصوب 1371
 • مصوبه اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌ها مصوب 1371
 • قانون مستنثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مثوب 1389
 • قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب 1334
 • بخش دوم: قوانین مرتبط با شهرسازی
 • قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با الحاقات و اصلاحات بعدی
 • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358
 • آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348 کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلسین
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390
 • آیین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348 کمیسیون کشور مجلسین
 • تصویب‌نامه در خصوص محاسبه بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1393 و 1394
 • قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353
 • مصوبه بازنگری تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های وابسته به آن مورخ 1372
 • قانون اراضی شهری مصوب 1360
 • قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380
 • قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
 • قانون الحاقی موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390
 • آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1391
 • قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389
 • قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389
 • قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
 • فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی
 • فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات
 • فصل سوم: امور کاردان‌ها و صنوف ساختمانی
 • فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان
 • فصل پنجم: آموزش و ترویج
 • فصل ششم: متفرقه
 • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
 • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384
 • آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391
 • آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374
 • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 1352
 • قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 اصلاحی 1376
 • قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 1339
 • قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381
 • قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352
 • آیین نامه پیش‌ آمدگی‌های ساختمانی در گذرها مصوب 1318
 • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359
 • ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی مصوبه مورخ 1369
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی مصوبه مورخ 1368
 • فصل اول: ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری
 • فصل دوم: مناسب سازی معابر
 • فصل سوم: ضوابط کلی طراحی ساختمان‌های عمومی
 • فصل چهارم: ضوابط توصیه‌ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولان
 • ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری) مصوب 1387
 • قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372 اصلاحی 1389
 • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
 • فصل اول: تعاریف
 • فصل دوم: نظام تقسیمات کشوری
 • قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343
 • از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
 • بخش دوم: آیین دادرسی
 • فصل اول: صلاحیت
 • فصل دوم: ترتیب رسیدگی
 • مبحث اول: رسیدگر در شعب بدوی
 • اول: دادخواست
 • بخش دوم: آیین دادرسی
 • فصل اول: صلاحیت
 • بخش سوم نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه
 • نظریات مشورتی
 • نظریه شماره 7/92/2130 مورخ 8/11/1392
 • نظریه شماره 7/553 مو خ 15/1/1381
 • نظریه شماره 7/552 مورخ 25/1/1381
 • نظریه شماره 7/4208 مورخ 25/5/1382
 • نظریه شماره 7/ 1736 مورخ 18/3/1384
 • نظریه شماره 7/2106 مورخ 30/3/1384
 • نظریه شماره 7/2280 مورخ 4/4/1384
 • نظریه شماره 7/4832 مورخ 11/7/1384
 • نظریه شماره 7/5614 مورخ 10/8/1384
 • نظریه شماره 7/9099 مورخ 16/12/1384
 • نظریه شماره 7/7166 مورخ 26/10/1386
 • نظریه شماره 7/1051 مورخ 24/2/1387
 • نظریه شماره 7/1224 مورخ 1/3/1387
 • نظریه شماره 7/1400 مورخ 11/3/1387
 • نظریه شماره 7/3521 مورخ 10/6/1387
 • نظریه شماره 7/673 مورخ 3/3/1376
 • نظریه شماره 7/1901 مورخ 16/3/1376
 • نظریه شماره 7/2678 مورخ 22/5/1376
 • نظریه شماره 7/2580 مورخ 30/7/1376
 • نظریه شماره 7/5502 مورخ 10/8/1376
 • نظریه شماره 7/5805 مورخ 26/8/1376
 • نظریه شماره 7/4264 مورخ 12/9/1376
 • نظریه شماره 7/6564 مورخ 2/10/1376
 • نظریه شماره 7/5585 مورخ 8/10/1376
 • نظریه شماره 7/6466 مورخ 25/10/1376
 • نظریه شماره 7/375 مورخ 27/1/1377
 • نظریه شماره 7/267 مورخ 31/1/1377
 • نظریه شماره 7/1457 مورخ 23/29/1377
 • ‌ نظریه شماره 7/3143 مورخ 23/4/1377
 • نظریه شماره 7/4027 مورخ 31/5/1377
 • نظریه شماره 7/4029 مورخ 29/6/1377
 • نظریه شماره 7/2436 مورخ 29/6/1377
 • نظریه شماره 7/2436 مورخ 10/9/1377
 • نظریه شماره 7/6535 مورخ 22/9/1377
 • نظریه شماره 7/6964 مورخ 9/10/1377
 • نظریه شماره 7/7251 مورخ 23/10/1377
 • نظریه شماره 7/7726 مورخ 27/11/1377
 • نظریه شماره 7/795 مورخ 12/2/1387
 • نظریه شماره 7/1493 مورخ 31/3/1378
 • نظریه شماره 7/1700 مورخ 13/4/1387
 • نظریه شماره 7/2644 مورخ 22/4/1378
 • نظریه شماره 7/2841 مورخ 3/5/1387
 • نظریه شماره 7/4452 مورخ 22/6/1378
 • نظریه شماره 7/4452 مورخ 22/6/1387
 • نظریه شماره 7/1699 مورخ 22/6/1387
 • نظریه شماره 7/2837 مورخ 6/8/1387
 • نظریه شماره 7/4827 مورخ 1/7/1370
 • نظریه شماره 7/3500 مورخ 22/7/1370
 • نظریه شماره 7/3500 مورخ 22/7/1370
 • نظریه شماره 7/3274 مورخ 2/6/1372
 • نظریه شماره 7/3894 مورخ 11/6/1372
 • نظریه شماره 7/4589 مورخ 27/7/1373
 • نظریه شماره 7/4589 مورخ 27/7/1373
 • نظریه شماره 7/45897 مورخ 27/3/1373
 • نظریه شماره 7/5527 مورخ 24/9/1374
 • نظریه شماره 7/2295 مورخ 6/4/1375
 • نظریه شماره 7/3631 مورخ 10/7/1375
 • نظریه شماره 7/4958 مورخ 12/8/1375
 • نظریه شماره 7/7947 مورخ 19/12/1375
 • نظریه شماره 7/7391 مورخ 17/12/1365
 • نظریه شماره 7/671 مورخ 7/4/1391
 • نظریه شماره 7/437 مورخ 31/1/1360
 • نظریه شماره 7/93/1320 مورخ 8/6/1393
 • آرای وحدت رویه
 • رأی شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • رأی شماره 608 مورخ 26/3/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت کشور
 • رأی شماره 699 مورخ 23/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • رأی شماره 341 مورخ 29/7/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • رأی شماره 278 مورخ 27/8/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره 556 مورخ 23/2/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • رأی شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی وحدت رویه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی وحدت رویه شماره 74-73 مورخ 17/2/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی وحدت رویه شماره 468 مورخ 25/12/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید