حقوق اراضی در ملاک عمل : شورای اصلاحات ارضی درملاک عمل

حقوق اراضی در ملاک عمل : شورای اصلاحات ارضی درملاک عمل

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول – کلیات
 • مبحث اول – مفهوم اصلاحات ارضی
 • مبحث دوم – روستاهای ایران پیش از اصلاحات ارضی
 • مبحث سوم – وضعیت بنه قبل و بعد از اصلاحات ارضی
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث چهارم – نتایج اصلاحات ارضی
 • فصل دوم – اصلاحات ارضی در نظم حقوقی کنونی
 • مبحث اول – روند تاریخی
 • مبحث دوم – روند قانونی
 • مبحث سوم – جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی
 • فصل سوم – ساز و کار حقوقی اصلاحات ارضی
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – حد نصاب مالکیت
 • مبحث سوم – مستثنیات حد مالکیت
 • مبحث چهارم – اراضی مشمول تقسیم و فروش
 • مبحث پنجم- تشریفات مقدماتی تقسیم اراضی
 • مبحث ششم – ارزیابی و پرداخت بهای املاک
 • مبحث هفتم – روابط زارع و مالک
 • فصل چهارم – شورای اصلاحات ارضی
 • مبحث اول – صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی
 • مبحث دوم – صلاحیت شورای اصلاحات ارضی
 • مبحث سوم – شرح صلاحیت ها
 • مبحث چهارم – اجرا و نتایج مراحل
 • فصل پنجم – ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم - مختومه شدن پرونده های اصلاحات ارضی
 • مبحث سوم – رسیدگی شورای اصلاحات ارضی
 • فصل ششم – تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – شرایط اجرا
 • مبحث سوم – مراحل اجرا
 • فصل هفتم – ضوابط، فرآیندها و مقررات
 • مبحث اول – فرآیندها
 • مبحث دوم – صورت جلسات ستاد مرکزی واگذاری زمین
 • مبحث سوم – آرا و صوت جلسات شورای اصلاحات ارضی
 • مبحث چهارم – آرای قضایی
 • مبحث پنجم – قوانین و مقررات مرتبط
 • مبحث ششم – ضوابط و مقررات مربوط به دستورالعمل رفع تداخلات اراضی
 • مبحث هفتم – نظام اجرایی رفع تداخلات مربوط به قوانین و مقررات موازی در وزارت جهاد کشاورزی
 • مبحث هشتم – اسناد مرتبط
 • فهرست تفصیلی
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید