محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل 1- تعاریف
 • آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87)
 • آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره 2 ماده 3)
 • آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت
 • فصل 2- فرد صنفی
 • مشاهده بیشتر
 • آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12)
 • دستور العمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره و زنجیره‌ای (موضوع بند 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12)
 • دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 12)
 • آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87)
 • آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13)
 • فصل 3- اتحادیه‌ها
 • اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 21)
 • آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‌ها (موضوع تبصره 4 ماده 21)
 • آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21)
 • آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23)
 • آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرسان (موضوع ماده 23)
 • آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی _موضوع ماده 28)
 • آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره 2 بند (ط) ماده 30)
 • فصل 4- اتاق اصناف
 • آیین نامه اجرایی انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون‌ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن‌ها (موضوع ماده 36)
 • دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها (موضوع اصلاح ماده 17 آیین نامه تکمیلی ماده 36)
 • دستور العمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند (م) مده 37)
 • دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازریس و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن‌ها (موضوع بند (ش) ماده 37 و بند 6 ماده 45)
 • آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 37 مکرر)
 • فصل 5- اتاق اصناف ایران
 • دستور العمل نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 42)
 • آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43)
 • دستور العمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن‌ها (موضوع بند (ش) ماده 37 و بند 6 ماده 45)
 • آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 4 ماده 45)
 • آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق (موضوع ماده 46)
 • آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ماده 47)
 • فصل 6- کمیسیون نظارت
 • آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع تبصره 3 ماده 48)
 • آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به 2 یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد (موضوع تبصره ذیل بند (الف) ماده 49)
 • فصل 7- هیأت عالی نظارت
 • آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری، امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت (موضوع ماده 54)
 • دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور (موضوع بند (د) ماده 55)
 • دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور، اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها (موضوع بند (ه) ماده 55)
 • تفویض اختیار (موضوع ماده 56)
 • فصل 8- تخلفات و جریمه‌ها
 • آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و 84)
 • فصل 9- سایر مقررات
 • آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 75)
 • آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 70)
 • آیین نامه اجرایی نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81)
 • آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84)
 • آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی (موضوع ماده 85)
 • آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87)
 • آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده 88)
 • آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91)
 • منابع و مآخذ
 • علائم اختصاری

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید