قانون مدنی ژاپن

قانون مدنی ژاپن

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات گنج دانش
 • مولف : محمدعلی نوری
 • سبك : قانون، ترجمه
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9786006244051
 • تعداد صفحه : 244
 • سال انتشار : 1390
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 266 گرم
 • عنوان
 • سخن مترجمان
 • بخش یکم : مقررات عمومی
 • فصل یکم : مقررات مشترک
 • فصل دوم : شخص
 • قسمت یکم : اهلیت دارا شدن حق
 • قسمت دوم : اهلیت استیفا
 • قسمت سوم : اقامتگاه
 • مشاهده بیشتر
 • قسمت چهارم : اداره اموال غایب و حکم غایب
 • قسمت پنجم : فرض فوت همزمان
 • فصل سوم : اشخاص حقوقی
 • قسمت یکم : تأسیس اشخاص حقوقی
 • قسمت دوم : مدیریت اشخاص حقوقی
 • قسمت سوم : انحلال شخص حقوقی
 • قسمت چهارم : قواعد تکمیلی
 • قسمت پنجم : مقررات جزایی
 • فصل چهارم : اشیاء
 • فصل پنجم : اعمال حقوقی
 • قسمت یکم : مقررات کلی
 • قسمت دوم : اعلام اراده
 • قسمت سوم : نمایندگی
 • قسمت چهارم : بطلان و فسخ اعمال
 • قسمت پنجم : شرایط محدودیت های زمانی
 • فصل ششم : محاسبه مدت
 • فصل هفتم : مرور زمان
 • قسمت یکم : مقررات عمومی
 • قسمت دوم : مرور زمان موجد حق
 • قسمت سوم : مرور زمان مسقط حق
 • بخش دوم : حقوق عینی
 • فصل یکم : مقررات عمومی
 • فصل دوم : حقوق ناشی از تصرف
 • قسمت یکم : تحصیل حقوق ناشی از تصرف
 • قسمت دوم : آثار حقوق ناشی از تصرف
 • قسمت سوم : سقوط حقوق ناشی از تصرف
 • قسمت چهارم : شبه تصرف
 • فصل سوم : مالکیت
 • قسمت یکم : حدود مالکیت
 • فقره یکم : مفهوم و قلمرو مالکیت
 • فقره دوم : روابط همسایگی
 • قسمت دوم : تحصیل مالکیت
 • قسمت سوم : مالکیت مشاع
 • فصل چهارم : انتفاع از زمین با حق احداث اعیانی
 • فصل پنجم : اجارۀ کشاورزی
 • فصل ششم : حق ارتفاق
 • فصل هفتم : حق حبس
 • فصل هشتم : حق ممتاز قانونی
 • قسمت یکم : مقررات کلی
 • قسمت دوم : انواع حقوق ممتاز قانونی
 • فقره یکم : حق ممتاز کلی
 • فقره دوم : حق تقدم قانونی نسبت به اموال منقول
 • فقره سوم : حق تقدم قانونی نسبت به اموال غیر منقول
 • قسمت سوم : ترتیب تقدم حق تقدم قانونی
 • قسمت چهارم : آثار حق تقدم قانونی
 • قسمت پنجم : رهن تصرف یا مقبوض
 • قسمت یکم : مقررات کلی
 • قسمت دوم : رهن اموال منقول
 • قسمت سوم : رهن اموال غیر منقول
 • قسمت چهارم : رهن حقوق
 • فصل دهم : رهن رسمی
 • قسمت یکم : مقررات عمومی
 • قسمت دوم : آثار رهن
 • قسمت سوم : سقوط رهن
 • قسمت چهارم : رهن گردان
 • بخش سوم : طلب (حقوق دینی)
 • فصل یکم : مقررات عمومی
 • قسمت یکم : موضوع طلب
 • قسمت دوم : آثار طلب
 • فقره یکم : مسوولیت ناشی از تقصیر
 • فقره دوم : حق جانشینی طلبکار و حق طلبکار برای تقاضای فسخ
 • قسمت سوم : تعدد طرف ها در مطالبات و تعهدات
 • فقره یکم : مقررات عمومی
 • فقره دوم : طلب های غیرقابل تجزیه و تعهدهای تجزیه ناپذیر
 • فقره سوم : تعهدهای تضامنی
 • قسمت چهارم : ضمانت تعهد
 • مبحث یکم : مقررات عمومی
 • مبحث دوم : ضمانت گردان وام ها
 • قسمت چهارم : انتقال طلب
 • قسمت پنجم : سقوط تعهد
 • فقره یکم : ایفای تعهد
 • مبحث یکم : ایفای تعهد از سوی ثالث
 • مبحث دوم : ایداع مورد تعهد
 • مبحث سوم : قائم مقامی با اجرای تعهد
 • فقره دوم : تهاتر
 • فقره سوم : تبدیل تعهد
 • فقره چهارم : ابراء
 • فقره پنجم : مالکیت مافی الذمه (اتحاد ذمه)
 • فصل دوم : قراردادها
 • قسمت یکم : مقررات عمومی
 • فقره یکم : انعقاد قرارداد
 • فقره دوم : اثر قراردادها
 • فقره سوم : فسخ قراردادها
 • قسمت دوم : هبه
 • قسمت سوم : بیع
 • فقره یکم : مقررات عمومی
 • فقره دوم : اثر بیع
 • فقره سوم : اقاله
 • قسمت چهارم : معاوضه
 • قسمت پنجم : قرض
 • قسمت ششم : عاریه
 • قسمت هفتم : اجاره
 • فقره یکم : مقررات عمومی
 • فقره دوم : اثر اجاره
 • فقره سوم : فسخ اجاره
 • قسمت هشتم : استخدام (قرارداد کار)
 • قسمت نهم : قرارداد کار معین
 • قسمت دهم : وکالت
 • قسمت یازدهم : ودیعه
 • قسمت دوازدهم : شرکت
 • قسمت سیزدهم : مقرری تا پایان عمر
 • قسمت چهاردهم : صلح
 • فصل سوم : اداره امور دیگری
 • فصل چهارم : دارا شدن ناعادلانه
 • فصل پنجم : شبه جرم (مسوولیت فعل زیانبار)

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید