قانون مدنی فرانسه (مواد 1101 الی 1386)

قانون مدنی فرانسه (مواد 1101 الی 1386)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات گنج دانش
 • مولف : محمدعلی نوری
 • سبك : قانون، ترجمه
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9789645986907
 • تعداد صفحه : 169
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : چهارم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 196 گرم
 • فصل سوم – در عقود یا تعهدات قراردادی به طور کلی
 • مبحث یکم – مقررات مقدماتی
 • مبحث دوم – شرایط اساسی اعتبار توافق ها
 • قسمت یکم – رضا
 • قسمت دوم – در اهلیت طرفین
 • قسمت سوم – موضوع و هدف قراردادها
 • قسمت چهارم – در علت یا جهت عقد
 • مبحث سوم – اثر تعهدات
 • قسمت یکم – مقررات کلی
 • مشاهده بیشتر
 • قسمت دوم – تعهد انتقال
 • قسمت سوم – تعهد انجام یا عدم انجام کار
 • قسمت چهارم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد
 • قسمت پنجم – تفسیر قراردادها
 • قسمت ششم – اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • مبحث چهارم – انواع تعهدات
 • قسمت یکم – تعهدات معلق
 • فقره یکم – در شرط به طور کل و انواع آن
 • فقره دوم – شرط تعلیقی
 • فقره سوم – شرط فاسخ
 • قسمت دوم – تعهدات مؤجل
 • قسمت سوم – تعهدات تخییری
 • قسمت چهارم – در تعهدات تضامنی
 • فقره یکم – تضامن بین بستانکاران
 • فقره دوم – تضامن بدهکاران
 • قسمت پنجم – تعهدات قابل تجزیه و تعهدات غیر قابل تجزیه
 • فقره اول – آثار تعهد قابل تجزیه
 • فقره دوم – آثار تعهد غیر قابل تجزیه
 • قسمت ششم – تعهدات توأم با شرط جزایی (وجه التزام)
 • مبحث پنجم – سقوط تعهدات
 • قسمت یکم – وفای به عهد
 • فقره دوم – وفای عهد به طور کل
 • فقره سوم – تعلق تأدیه
 • فقره چهارم – پیشنهاد ایفای تعهد و تودیع مورد تعهد
 • فقره پنجم – انتقال اموال
 • قسمت دوم – تبدیل تعهد
 • قسمت سوم – ابراء
 • قسمت چهارم – تهاتر
 • قسمت پنجم – مالکیت ما فی الذمه
 • قسمت ششم – تلف عین مورد تعهد
 • قسمت هفتم – دعوی بطلان یا فسخ
 • مبحث ششم – اثبات تعهدات و وفای به عهد
 • قسمت یکم – دلیل مستند
 • فقره یکم – سند رسمی
 • فقره دوم – سند عادی
 • فقره سوم – نمونه ها
 • فقره چهارم – رونوشت اسناد
 • فقره پنجم – اسناد تنفیذ و تأیید
 • قسمت دوم – دلیل شفاهی
 • قسمت سوم – امارات
 • فقره یکم – امارات مقرر به وسیله قانون
 • فقره دوم – اماراتی که قانونی مقرر نکرده است
 • قسمت چهارم – اقرار
 • قسمت پنجم – سوگند
 • فقره یکم – سوگندی قاطع دعوی
 • فقره دوم – سوگندی که دادرس پیشنهاد می کند
 • فصل چهارم – الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • مبحث یکم – شبه قراردادها (ادارۀ مال غیر و استرداد آن)
 • مبحث دوم – جرم و شبه جرم (مسئولیت مدنی)

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید