جرایم ثبتی

جرایم ثبتی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • سخن ناشر
 • سخن مؤلف
 • تشکر و سپاس
 • بخش اول: اسناد، وظایف، مسئولیت‌ها، جرائم و مجازات‌ها
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل‌ ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
 • فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم
 • فصل پانزدهم
 • بخش دوم: امور ویژه در دفاتر اسناد رسمی
 • فصل شانزدهم
 • فصل هفدهم
 • فصل هجدهم
 • بخش سوم: قرارهای موقوفی یا منع پیگرد
 • فصل نوزدهم
 • بخش چهارم: مروری بر پرونده‌های انتظامی سردفتران اسناد رسمی
 • فصل بیستم
 • بخش پنجم: پرونده‌های سردفتران ازدواج و طلاق
 • فصل بیست و یکم
 • بخش ششم: اسناد مالکیت و معامله (معارض)
 • فصل‌ بیست و دوم
 • بخش هفتم: هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
 • فصل بیست و سوم
 • بخش هشتم: مسائل متفرقه دفاتر
 • فصل بیست و پنجم
 • فصل بیست و ششم
 • فصل بیست و هفتم
 • فصل‌بیست و هشتم
 • فصل بیست و نهم
 • بخش نهم: هشدارهای انتظامی
 • فصل سی ام
 • منابع و مآخذ
 • آثار و نوشته‌های مؤلف

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید