آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • آغاز سخن
 • بخش اول: رعایت امور اولیه و عمومی در تنظیم کلیه اسناد رسمی
 • فصل اول: اسناد
 • فصل دوم: استعلام
 • فصل سوم: اجاره و سپرده اشخاص
 • مشاهده بیشتر
 • فصل چهارم: اسناد انتقال اجرایی
 • فصل پنجم: اقاله و فسخ معاملات
 • فصل ششم: اقرارنامه
 • فصل هفتم: تقسیم نامه
 • فصل هشتم: جعاله، مساقات، مزارعه، مضاربه
 • فصل نهم: شفعه
 • فصل دهم: صلح و صلح نامه
 • فصل یازدهم: گواهی امضا
 • فصل دوازدهم: معاملات
 • فصل سیزدهم: استملاک و معاملات اتباع بیگانه (خارجه)
 • فصل چهاردهم: معاملات خودرو، کشتی، ماشین آلات صنعتی چاپ و حفاری
 • فصل پانزدهم: معاملات اصلاحات ارضی
 • فصل شانزدهم: معاوضه و هبه
 • فصل هفدهم: وصیت
 • فصل هجدهم: وقف
 • فصل نوزدهم: وکالت
 • فصل بیستم: عقود متفرقه
 • بخش دوم: قوانین و مقررات مرتبط با کار و وظایف دفاتر اسناد رسمی
 • فصل بیست و یکم: موادی از قانون و آیین نامه ثبت اسناد و املاک
 • فصل بیست و دوم:قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • بخش سوم: موادی از قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با دفاتر اسناد رسمی
 • بخش چهارم: امور مالی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
 • فصل بیست و سوم: حق الثبت
 • فصل بیست و چهارم: حق التحریر اسناد
 • فصل بیست و پنجم: امور مالیاتی
 • فصل بیست و ششم: خدمت وظیفه عمومی
 • بخش پنجم: سار وظایف و امور مربوط به دفترخانه
 • فصل بیست و هفتم: شهرداری
 • فصل بیست و هشتم: شرکت‌های تجاری
 • بخش ششم: دیگر امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی
 • فصل بیست و نهم: تقسیم اسناد
 • فصل سی ام: عدم ارسال دفاتر به مراجع قضایی
 • فصل سی و یکم: گواهی عدم حضور
 • فصل سی و دوم: رونوشت و تصویر اسناد
 • بخش هفتم: امور اداری و تشکیلاتی، درآمد دفتر و روش توزیع آن، بازنشستگی و بیمه
 • بخش هشتم: امور متفرقه شغلی
 • بخش نهم: نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی
 • بخش دهم: آرای وحدت رویه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید