مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده اتومبیل در رویه قضایی

مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده اتومبیل در رویه قضایی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : علیرضا حسنی
 • سبك : کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786003462618
 • تعداد صفحه : 134
 • سال انتشار : 1395
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 206 گرم
 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول – تعریف، پیشینه و مبنای حقوقی مسئولیت مدنی
 • تعریف لغوی
 • تعریف فقهی
 • تعریف اصطلاحی
 • مسئولیت مدنی در معنای عام
 • مشاهده بیشتر
 • مسئولیت مدنی در معنای خاص
 • مسئولیت قراردادی
 • مسئولیت غیرقراردادی قهری
 • تفاوت مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی
 • تعریف و تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
 • تعریف مسئولیت کیفری
 • تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
 • تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی
 • پیشینه
 • پیشینه حقوق در ایران
 • پیشینه مسئولیت مدنی در قانون مدنی
 • مبنای حقوقی مسئولیت مدنی
 • نظریه تقصیر
 • فرض تقصیر
 • نظریه خطر
 • نظریه تضمین حق
 • ارکان مسئولیت مدنی
 • ضرر
 • ضرر مادی
 • ضررمعنوی
 • صدمه بدنی
 • فعل زیانبار
 • رابطه ی سببیت
 • فصل دوم – مسئولیت راننده و دارنده در تصادفات رانندگی و مسئولیت بیمه در رابطه با آن
 • تمییز مسئول حادثه
 • دارنده یا راننده کیست
 • تمییز دارنده و تکالیف آن
 • دامنه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و مبنای این مسئولیت
 • مسئولیت تضامنی دارنده و راننده
 • تمییز راننده و تکالیف آن
 • مبنای پیدایش مسئولیت مدنی راننده
 • علل عمده بروز خسارت و ایجاد مسئولیت
 • علل انسانی ایجاد مسئولیت
 • علل غیرانسانی ایجاد مسئولیت
 • مفهوم شخص ثالث
 • ابهام در تفسیر ماده 2 قانون بیمه اجباری
 • دامنه میزان تقسیم مسئولیت دارنده و راننده
 • تقسیم مسئولیت به تساوی
 • تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر
 • تقسیم مسئولیت بر اساس عدل و انصاف
 • تقسیم مسئولیت بر اساس صلاحدید دادرس
 • جبران خسارت توسط بیمه اجباری
 • تعریف بیمه
 • نقش بیمه
 • استثناهای مسئولیت و پوشش بیمه
 • افراد استثنا شده از بیمه مسئولیت وسیله نقلیه
 • حوادث و شرایط استثنا شده
 • صندوق تامین خسارات بدنی
 • دعوای جبران خسارت
 • دعوی زیان دیده علیه راننده و جبران خسارت توسط بیمه گر
 • دعوی زیاد دیده علیه راننده و جبران خسارت توسط بیمه گر
 • دعوی زیان دیده علیه دارنده وسیله نقلیه
 • دعوی مستقیم علیه بیمه گر
 • رویه قضایی
 • رویه قضایی تعیین شخص ثالث در قانون بیمه اجباری
 • فصل سوم – اقسام خسارت ناشی از رانندگی
 • مسئولیت راننده یا دارنده بدون گواهینامه رانندگی
 • تعریف گواهینامه
 • ضابطه دار بودن گواهینامه: بررسی چند مساله
 • مسئولیت راننده بدون گواهینامه
 • مسئولیت کیفری رانندگی بدون گواهینامه
 • معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه
 • مسئولیت کیفری راننده در اعمال خسارت های بدنی
 • مسئولیت مدنی رانندگی بدون گواهینامه
 • مسئولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی
 • خسارت ناشی از مست بودن و عدم تعادل روانی در راننده یا دارنده
 • خسارت ناشی از دخالت قوه قاهره و دامنه مسئولیت
 • تعریف عامل خارجی
 • قوه ی قاهره
 • قوه ی قاهره و حادثه ناگهانی
 • موضع قانون گذار ایران در خصوص قوه قاهره
 • شرایط تحقق قوه قاهره
 • غیرقابل پیش بینی بودن حادثه
 • شرط ایجاد مسئولیت
 • میزان دخالت قوه قاهره و اثر آن در مسئولیت دارنده
 • دخالت قوه قاهره بدون تقصیر عامل فعل زیانبار
 • دخالت قوه قاهره همراه با کوتاهی شخص
 • رویه قضایی
 • رای دادگاه
 • مفهوم خسارت ناشی از محمولات وسایل نقلیه
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع

 در مورد مسئله تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث که نقش تعیین کننده ای در جبران خسارات وارده به زیاندیدگان دارد مشخص و معین کردن متخلف میباشد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید