اسرار دفاع

اسرار دفاع

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • نقل از مقدمه مؤلف
 • پیشگفتار مترجم
 • تاریخچه ای مختصر از وکالت و کانون وکلا
 • مقدمه مؤلف
 • فصل اول – شرایط و اوصاف لازم برای موفقیت
 • 1. استعدادهای ذاتی و طبیعی
 • 2. شرایط اخلاقی و فطری
 • 3. اطلاعات عمومی و اطلاعات حقوقی
 • 4. قدرت کار
 • مشاهده بیشتر
 • 5. وقت شناسی
 • 6. ایجاد روابط دوستی و آشنائی
 • 7. عشق و علاقه به شغل وکالت
 • فصل دوم – وکیل در دفتر وکالت خود
 • 1. تشکیل و مطالعۀ پرونده :
 • جمع آوری و طبقه بندی و انتخاب مدارک و اسناد
 • مطالعه اوراق و رویه های قضائی
 • طرزز قبول و برخورد با ارباب رجوع
 • چه توضیحات و اطلاعاتی را از موکل باید خواست
 • توضیحات و اطلاعاتی که به موکل باید داده شود
 • اظهار نظر راجع به موضوع و نتیجه دعوی
 • 2. مشاوره – داوری – طرح دعوی
 • اظهار نظر شفاهی و کتبی
 • اظهار نظر و مشورتهای کتبی
 • داوری و سازش
 • تنظیم و تحریر دادخواست
 • فصل سوم – وکیل دادگستری در دادگاه : آئین دفاع
 • قسمت اول – خصائص اساسی لازم برای دفاع
 • نقش وکیل دادگستری
 • 1. روشن کردن ذهن قاضی
 • وضوح
 • رعایت نظم و ترتیب در توجیه مطالب
 • 2. علاقمند ساختن قاضی
 • اختصار
 • حرارت و حیات
 • تنوع
 • شوخی و بذله گوئی
 • پرورانیدن موضوع
 • 3. طریقه متقاعد ساختن دادگاه
 • اول) طرز بیان – طبیعی بودن دفاع – ایمان و اعتقاد – صداقت و درستی
 • دوم) وحدت و هماهنگی دفاع
 • شوم) طرح ریزی دفاع
 • چهارم) اثبات دعوی
 • الف – رد دلایل طرف :
 • لحن وکیل در موقع رد استدلال
 • تمسخر و استهزاء
 • خندانیدن
 • ب- اثبات ادعای موکل :
 • تفکر و تخیل
 • فکر منطقی
 • سرعت انتقال
 • قسمت دوم – طرز تنظیم و تهیه لایحۀ دفاعی
 • مبحث اول – در دعاوی حقوقی
 • اول) تنظیم لایحۀ دفاعی :
 • معایب بدیهه گوئی
 • لزوم اندیشه و تعمق
 • طریق تهیه لایحه و خلاصۀ دفاع
 • دوم) حدود و محتویات لایحۀ دفاعی :
 • 1. مقدمه
 • 2. بیان سوابق امر و جریان موضوع
 • 3. بحث در ماهیت دعوی
 • الف) طرح مسئله
 • ب) اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضائی
 • ج) انطباق اصول و رویه های قضائی با مورد
 • د) رد ایرادات و دلایل طرف : تشخیص و پیش بینی اعتراضات و دلایل طرف
 • دلایل و مدارک :
 • انتخاب دلایل و مدارک
 • طبقه بندی دلایل و مدارک
 • طرز بیان
 • 4. نتیجه
 • مبحث دوم – دفاع در دعاوی و دادگاههای جزائی
 • 1. در دادگاه جنحه
 • 2. در دادگاه جنائی
 • مقدمات قبل از رسیدگی
 • در جلسه رسیدگی
 • دفاع
 • فصل چهارم – کارآموزی :
 • آمادگی قبلی
 • طریقۀ کارآموزی
 • حضور در جلسات دادگاهها
 • تقلید از دیگران و انتخاب مدل
 • خاتمه
 • ماجرای محاکمه یک جوان ایرانی در دادگاه ژنو
 • خلاصه ای از شرح حال مترجم

خلاصه عناوین کتاب:

1 – شرایط و اوصاف لازم برای موفقیت
2 – وکیل در دفتر وکالت خود
3 – خصائص اساسی لازم برای دفاع نقش وکیل دادگستری
4 – طرز تنظیم و تهیه لایحه دفاعی
5 – کارآموزی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید