نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : مجتبی باری
 • سبك : کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786003463905
 • تعداد صفحه : 1010
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : سوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 910 گرم
 • بخش اول: حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن
 • فصل اول: پیشینه تاریخی حرفه وکالت و مسائل پیرامون
 • مبحث اول: پیشینه حرفه وکالت
 • گفتار دوم: در حقوق اسلام
 • گفتار سوم: در حقوق ایران
 • مبحث دوم: تعریف وکالت دادگستری
 • مبحصث سوم: ویژگی های عقد وکالت و تاثیر آن در مسئولیت مدنی وکیل
 • گفتار اول: اذنی بودن عقد وکالت
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم: مجانی بودن عقد وکالت
 • گفتار سوم: امانی بودن عقد وکالت
 • مبحث چهارم: حساسیت و منزلت شغل وکالت
 • مبحث پنجم: مصونیت وکیل دادگستری و لزوم رعایت احترام
 • مبحث ششم: نقش وکیل در تسریع دادرسی
 • مبحث هفتم: نقش وکیل در کاهش دعاوی و صلح و سازش طرفین
 • مبحث هشتم: نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری
 • گفتار اول: نظارت از سوی رئیس قوه قضاییه
 • بند اول: نظارت بر اعطاء پروانه وکالت و سلب امتیاز
 • بند دوم: نظارت انتظامی برای حفظ شان و اعتبار شغل
 • گفتار سوم: نظارت از سوی روسای حاکم و دادستان
 • گفتار چهارم: نظارت از سوی مدیران دفاتر دادگاه ها
 • گفتار پنجم: نظارت از سوی سایر اشخاص
 • بند اول: از سوی موکلین
 • بند دوم از سوی غیرموکلین
 • مبحث نهم: بررسی مشاغل مشابه شغل وکالت دادگستری
 • گفتار اول: وکلای رسمی
 • گفتار دوم: مشاوران حقوقی
 • بند اول: توجیه ماهیت وجودی و تشکیل
 • بند دوم: چالش ها
 • گفتار سوم وکلای اتفاقی
 • گفتار چهارم نمایندگان حقوقی
 • مبحث دهم: وکالت در مراجع غیر قضایی
 • گفتار اول: وکالت در مراجع انتظامی
 • گفتار دوم: وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی
 • گفتار سوم: وکالت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • گفتار چهارم: وکالت در اداره ثبت شرکت ها
 • گفتار پنجم: وکالت در سازمان زندان ها
 • گفتار ششم: وکالت در دیوان
 • گفتار هفتم: وکالت در مرحله اجرای احکام
 • گفتار هشتم: وکالت در موضوعات مربوط به امور حسبی
 • گفتار نهم: وکالت در دیوان عدالت اداری
 • مبحث یازدهم: وکالت در توکیل
 • گفتار اول: چگونگی اعطای اختیارات توسط وکیل مع الواسطه
 • گفتار دوم: مفهوم تفویض وکالت با سلب حق
 • گفتار سوم: تاثیر عدم ذکر ولو بعد از اعطای حق توکیل
 • گفتار چهارم: اعتبار وکالت وکیل توکیلی
 • فصل دوم: مسئولیت های ناشی از حرفه وکالت
 • مبحث اول: تعریف مسئولیت و مبانی
 • مبحث دوم: انواع مسئولیت
 • گفتار اول: مسئولیت قراردادی
 • گفتار دوم: مسئولیت جزایی
 • گفتار سوم: مسئولیت انتظامی
 • مبحث سوم: تفاوت مسئولیت کیفری با مدنی
 • فصل سوم: تفکیک مسئولیت کیفری و انتظامی
 • مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: مفهوم مسئولیت انتظامی
 • مبحث سوم: تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی
 • گفتار اول: از لحاظ تشریفات رسیدگی
 • گفتار دوم: از نظر مرجع رسیدگی
 • گفتار سوم: از جنبه هدف
 • گفتار چهارم: از لحاظ منبع
 • گفتار پنجم: از جهت نوع مجازات
 • مبحث چهارم: مبنای قانونی مسئولیت انتظامی
 • بخش دوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال موکل
 • فصل اول: تحصیل وکالت به صورت فریبنده
 • مبحث دوم: تبلیغ در رسانه ها و مطبوعات
 • مبحث دوم: تحصیل وکالت توسط کارچاق کن ها
 • مبحث سوم: چاپ عکس و بکارگیری عناوین
 • مبحث چهارم: تحصیل وکالت با وعده های دروغین
 • مبحث پنجم: تعهد به اخذ نتیجه
 • فصل دوم: عدم ارائه رسید در قبال وجه
 • فصل سوم: انتقال قرارداد وکالت
 • فصل چهارم: قبول وکالت به طور مصانعه
 • فصل پنجم: شرکت در مدنی به
 • فصل ششم: دریافت حق الوکاله اضافی
 • مبحث اول: لزوم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه
 • مبحث دوم: تعیین میزان حق الوکاله با وجود صلح و سازش
 • مبحث سوم: تعیین میزان حق الوکاله
 • مبحث چهارم: تعیین حق الوکاله
 • مبحث پنجم: ضمانت اجرای کسری تمبر مالیاتی
 • مبحث ششم: واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دیگر
 • مبحث هفتم: تعین حق الوکاله به کمتر از تعرفه
 • مبحث هشتم: تفاوت میزان حقوق الوکاله در وکالت نامه
 • مبحث نهم: حق الوکاله نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بانک ها
 • گفتار اول: ابطال تمبر و پرداخت سهم صندوق تعاون
 • گفتار دوم: محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی
 • گفتار سوم: معرفی وکیل دادگستری به عنوان نماینده قضایی
 • مبحث دهم: میزان حق مشاوره و تنظیم لوایح
 • مبحث یازدهم: اعسار موکل از هزینه های دادرسی و تاثیر آن در حق الوکاله
 • مبحث دوازدهم: حق الوکاله وکیل در صورت عدم تجدیدنظر خواهی محکوم علیه
 • مبحث سیزدهم: میزان حق الوکاله در صورت تعدد وکلا
 • مبحث چهاردهم: اثر ابطال دادخواست در میزان حق الوکاله
 • مبحث پانزدهم: نحوه پرداخت حق الوکاله وکیل توکیلی
 • فصل هفتم: اطلاع ندادن استعفا به موکل
 • مبحث اول: اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت هزینه ها
 • مبحث دوم: عدم اطلاع به موکل
 • فصل نهم: قبول وکالت با وجود معاذیر
 • مبحث اول: قبول وکالت با وجود اظهار نظر قضایی در آن امر
 • گفتار اول: اظهارکننده قاضی دادگستری باشد
 • گفتار دوم: عدم وجود محدودیت زمانی
 • گفتار سوم: منظور از اظهارنظر کتبی
 • مبحث دوم: قبول وکالت با اظهار عقیده کتبی به عنوان داور
 • گفتار اول: ضرورت اظهارنظر در مقام داوری
 • گفتار دوم: اظهار نظر بر مبنای قانون و با رعایت مقررات آن
 • گفتار سوم: تفاوتی بین اظهارنظر داور مرضی الطرفین با یک طرفه نیست
 • مبحث سوم: قبول وکالت تسخیری
 • مبحث چهارم: وکالت با وجود ممنوعیت شغلی
 • مبحث پنجم: وکالت با وجود گواهی سابق
 • گفتار اول: وکالت تسخیری
 • گفتار دوم: وکالت تعیینی و معاضدتی
 • مبحث ششم: وکالت با اظهارنظر داوری
 • مبحث هفتم: وکالت با سابقه کارشناسی
 • مبحث هشتم: قبول وکالت بالاتر از درجه
 • مبحث نهم: قبول وکالت بالاتر از درجه
 • گفتار اول: قبول وکالت از سوی کارآموزان در جرایم مواد مخدر
 • گفتار دوم: قبول وکالت از سوی کارآموزان در جرایمی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان دیوان عالی کشور است
 • گفتار سوم: قبول وکالت از سوی کارآموزان در دعاوی مالی
 • فصل دهم: قبول وکالت علیه موسسه ای که قبلا مشاور بوده است
 • مبحث اول: کلی نبودن معذوریت
 • مبحث دوم: مقید به زمان نبودن معذوریت
 • فصل یازدهم: افشاء اسرار موکل
 • فصل دوازدهم: قبول وکالت طرف مقابل پس از استعفا یا عزل از وکالت
 • مبحث اول: لزوم وحدت موضوع دعوا و طرفین آن
 • مبحث دوم: لزوم رعایت زمان
 • مبحث سوم: وکالت وکیل سرپرست و کارآموز به طرفیت موکلین همدیگر
 • مبحث چهارم: لزوم انجام امر وکالت
 • مبحث پنجم: وکالت از چند متهم
 • فصل دوازدهم: خیانت وکیل نسبت به موکل
 • فصل سیزدهم: تقدیم عرض حال ناقص
 • فصل چهارم: عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل
 • فصل پانزدهم: سوءاستفاده از ضعف موکل
 • بخش سوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال محاکم دادگستری
 • فصل اول: عدم حضور به موقع در دادگاه
 • مبحث اول: معاذیر موجه عدم حضور
 • مبحث دوم: تعدد جلسات رسیدگی
 • گفتار اول: وجود اختیار وکالت در توکیل
 • گفتار دوم: عدم وجود اختیار وکالت در توکیل
 • مبحث سوم: ارائه لایحه به جای حضور
 • مبحث چهارم: تعدد وکلا و حضور در جلسات
 • گفتار اول: اقدام به نحو مشترکاً و منفرداً
 • گفتار دوم: اقدام به نحو مشترکاً
 • مبحث پنجم: ضمانت اجرای تخلف عدم حضور در دادرسی
 • فصل دوم: تطویل دادرسی با توسل به خدعه
 • مبحث اول: ضمانت اجرای تخلف
 • مبحث دوم: مصادیق تخلف
 • گفتار اول: تقدیم دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی با علم به ملائت موکل
 • گفتار دوم: استعفاء بی مورد
 • گفتار سوم: ادعای جعل با تعیین جاعل با سوءنیت
 • گفتار چهارم: ایراد بی مورد بر رد دادس و یا داور و کارشناس
 • گفتار پنجم: تقدیم و تنظیم عرض حال ناقص و نسخات ضمایم دادخواست
 • فصل سوم: عدم رعایت نزاکت
 • فصل چهارم: عدم قبول اوراق قضایی
 • فصل پنجم: اطلاع ندادن استعفا به دادگاه
 • فصل ششم: قبول وکالت با وجود معاذیر
 • فصل هفتم: توسط به معاذیر غیرواقع
 • فصل هشتم: اخلال در نظم دادگاه
 • بخش چهارم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال کانون وکلای دادگستری
 • فصل اول: معرفی خود به درجه ای بالاتر از پروانه
 • فصل دوم: تخلف از سوگند
 • مبحث اول: متن سوگندنامه
 • مبحث دوم: ضمانت اجرای تخلف
 • مبحث سوم: انصراف این تخلف از کارآموزان وکالت
 • مبحث چهارم: مصادیق تخلف از سوگند
 • گفتار اول: ارتکاب جرم
 • گفتار دوم: عدم اقدام وکالتی با انعقاد قرارداد وکالت
 • گفتار سوم: عدم ایصال وجوه دریافتی به موکل
 • گفتار چهارم: تعهد به نتیجه
 • گفتار پنجم: عدم رعایت صداقت
 • گفتار ششم: سهل انگاری در انجام وظیفه
 • گفتار هفتم: تخلف از مقررات قانونی
 • گفتار هشتم: اقدام یا اظهار بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت
 • فصل سوم: اخذ پروانه در صورت عدم وجود شرایط لازم
 • فصل چهارم: عدم تحویل پروانه در موارد تعلیق
 • فصل پنجم: وکالت با وجود سابقه قضایی
 • مبحث اول: منظور از محل خدمت
 • مبحث سوم: بازخرید شدن قاضی
 • مبحث چهارم: نحوه اعمال این محدودیت در خصوص قضات محاکم تجدیدنظر
 • مبحث پنجم: نحوه اعمال مقررات این ماده در خصوص قضات شاغل در مراجع قضایی با صلاحیت قضایی کشوری
 • مبحث ششم: مبدا شروع ممنوعیت
 • مبحث هفتم: تکلیف دادگاه ها در مواجهه با معذوریت
 • فصل ششم: رفتار خلاف شان و شغل وکالت
 • مبحث اول: اعمال منافی شان وکالت
 • گفتار اول: تعریف و مفهوم اعمال منافی شان
 • گفتار دوم: مصادیق رفتار خلاف شان وکالت
 • بند اول: تبلیغ شغل وکالت
 • بند دوم: قبول وکالت بدون موافقت وکیل سرپرست
 • بند سوم: انکار تعمدی واقعیت
 • بند چهارم: همکاری با دلالان و کارچاق کن ها
 • بندپنجم: عدم انجام تکالیف قانونی و قراردادی
 • بند ششم: گواهی امضای موکل بدون رویت وی
 • بند هفتم: مصدق نبودن مدارک بدون رویت اصول آن
 • بند هشتم: مخدوش نمودن اسناد و مدارک
 • بند نهم: تعلیق تکالیف شغلی به منظور وصول طلب
 • بند دهم: اعمال فشار غیرقانونی
 • بند یازدهم: تعهد به حصول نتیجه به نفع موکل
 • بند دوازدهم: ارتکاب جرم در رابطه با وظایف شغلی و به موجب آن
 • بند سیزدهم: تحصیل متقلبانه وجه از موکل
 • بند چهاردهم: عدم رعایت نزاکت و ادب نسبت به طرفین دعوا
 • مبحث دوم: اشتغال به مشاغل منافی شغل وکالت
 • گفتار اول: اشتغال در مشاغل دولتی
 • گفتار دوم: اشتغال در شهرداری ها
 • گفتار سوم: عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عاملی شرکت های تجاری
 • فصل هفتم: تاسیس دفتر در غیرمحل مجاز
 • فصل هشتم: تمرکز فعالیت در غیرمحل مجاز
 • مبحث اول: کثرت پرونده های وکالتی در یک محل
 • مبحث دوم: ابطال اکثر تمبرهای مالیاتی در یک محل
 • مبحث سوم: تمرکز کاری از طریق تاسیس دفتر
 • فصل نهم: عدم پیگیری کارهای معاضدت قضایی
 • فصل دهم: عدم قبول اوراق کانون وکلای دادگستری
 • فصل یازدهم: تجاهر به استعمال مسکر و افیون
 • فصل دوازدهم: وکالت بدون تمدید پروانه
 • فصل سیزدهم: تخلف از نظاماتی که کانون تعیین می کند
 • مبحث اول: انجام امور وکالتی از سوی کارآموز بدون موافقت وکیل سرپرست
 • مبحث دوم: عدم استفاده از فرم وکالت نامه مخصوص کارآموزان
 • مبحث سوم: عدم استفاده از آرم کانون در سربرگ ها و لوگوی کانون وکلا در لباس
 • مبحث چهارم: همکاری وکلا با مشاوران حقوقی موضوع ماده 187
 • مبحث پنجم: عدم پذیرش کارآموز و عدم آموزش صحیح کارآموزان
 • مبحث ششم: اخذ وکالت بلاعزل از موکل
 • مبحث هفتم: تصدیق اوراق مربوط به دعاوی شخصی
 • مبحث هشتم: درج عناوین غیرواقع در سربرگ ها و کارت ویزیت
 • مبحث نهم: عدم اظهار سمت های رسمی کانون وکلا نزد مقامات قضایی
 • مبحث دهم: عدم درج شماره تلفن و آدرس در وکالت نامه های تنظیمی و یا درخواست ها و عرایض و لوایح
 • مبحث یازدهم: عدم نگهداری پرونده های مختومه موکلین
 • مبحث دوازدهم: واگذاری وکالت نامه به اشخال غیروکیل
 • مبحث سیزدهم: تخلف از تکالیف کارآموزی
 • فصل چهاردهم: عدم رعایت حسن رفتار کارآموزان وکالت
 • بخش پنجم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری
 • فصل اول: مقامات صالح جهت طرح شکایت انتظامی
 • مبحث اول: وزیر دادگستری
 • مبحث دوم: دادستان
 • مبحث سوم: رئیس کانون وکلاء دادگستری
 • مبحث چهارم: مقامات قضایی
 • مبحث پنجم: موکل
 • مبحث ششم: طرف دعوا
 • مبحث هفتم: هرکس که به نحوی سوء رفتار وکیل را گزارش دهد
 • فصل دوم: صلاحیت و مرجع رسیدگی
 • مبحث اول: ساختار دادرسی انتظامی
 • مبحث دوم: ساختار دادگاه انتظامی
 • فصل سوم: اصول حاکم بر رسیدگی و صدور حکم
 • مبحث اول: ممنوعیت عفو
 • مبحث دوم: تکرار تخلف
 • مبحث سوم: تعدد تخلف
 • مبحث چهارم: گذشت شاکی
 • مبحث پنجم: تخفیف مجازات
 • مبحث ششم: مرور زمان
 • مبحث هفتم: اناطه
 • مبحث هشتم: ارتباط شکایت انتظامی با دعاوی حقوقی و کیفری
 • فصل چهارم: نحوه رسیدگی و صدور حکم
 • مبحث اول: طرح شکایت انتظامی و تشکیل پرونده
 • گفتار اول: طرح و پذیرش شکایت
 • بند اول: طرح شکایت به صورت حضوری
 • بند دوم: طرح شکایت به صورت غیر حضوری
 • گفتار دوم: تشکیل پرونده و پیگیری آن
 • مبحث دوم: نحوه احضار مشتکی عنه
 • مبحث سوم: تشکیل جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی
 • گفتار اول: تشکیل جلسات تحقیقات مقدماتی و صدور قرار
 • بند اول: قرار موقوفی تعقیب
 • بند دوم: دستور بایگانی پرونده
 • بند سوم: قرار عدم صلاحیت
 • بندچهارم: درخواست ابطال پروانه کارآموزی
 • بند پنجم: ارجاع به داوری
 • بند ششم: درخواست اعمال ماده 77
 • بند هفتم: قرار منع تعقیب
 • بند هشتم: قرار تعقیب
 • بند نهم: درخواست تعلیق
 • گفتار دوم: تشکیل جلسات رسیدگی و صدور حکم
 • بند اول: رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب
 • بند دوم: رسیدگی به کیفرخواست و تعقیب
 • بند سوم: رسیدگی به درخواست تعلیق
 • فصل پنجم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی در احکام محاکم انتظامی
 • مبحث اول: تجدیدنظر از آرای دادگاه های انتظامی وکلاء
 • مبحث دوم: اعاده دادرسی
 • فصل ششم: تکلیف مشاغل مشابه وکیل دادگستری از لحاظ مسئولیت انتظامی
 • مبحث اول: وکلای رسمی و اتفاقی
 • مبحث دوم: مشاوران حقوقی قوه قضاییه
 • مبحث سوم: نمایندگان حقوقی وزارت خانه ها
 • مبحث چهارم: کارآموزان وکالت
 • فصل هفتم: انواع مجازات های انتظامی
 • مبحث اول: مجازات انتظامی درجه 1 و 2
 • مبحث سوم: مجازات انتظامی درجه3 و4
 • مبحث چهارم: مجازات انتظامی درجه 4
 • مبحث پنجم: مجازات انتظامی درجه 5
 • مبحث ششم: مجازات انتظامی درجه 6
 • فصل هشتم: اجرای احکام انتظامی
 • مبحث اول: اخطار شفاهی و کتبی و توبیخ با درج در پرونده
 • مبحث دوم: توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
 • مبحث سوم: ممنوعیت و تنزل درجه و محرومیت
 • ضمایم
 • آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334
 • رای وحدت رویه شماره هـ 84/18941/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 • آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی
 • اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مصوب 5/4/1384
 • شیوه نامه اجرای فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384 تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش
 • فهرست منابع و ماخذ

نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری: تخلفات و مجازات های انتظامی وکلای دادگستری، صلاحیت و مرجع رسیدگی به تخلفات...

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید