تعهدات وکیل و موکل

تعهدات وکیل و موکل

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • بخش اول - مبانی، مفاهیم و پیشینیه
 • فصل اول - تعریف وکالت و ویژگیهای آن
 • مبحث اول - تعریف وکالت
 • مبحث دوم - ویژگیهای عقد وکالت
 • فصل دوم - تعریف وکالت دادگستری و ویژگیهای آن
 • مبحث اول - تعریف وکیل دادگستری
 • مبحث دوم - ویژگیهای وکیل دادگستری
 • فصل سوم - انواع وکالت، وکالت نامه و پیشینه وکالت دادگستری
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول - انواع وکالت و وکالت نامه
 • گفتار اول - انواع وکالت
 • گفتار دوم - انواع قرارداد وکالت
 • مبحث دوم - پیشینه وکالت دادگستری در مقررات ایران
 • گفتار اول - مقررات پیش از انقلاب اسلامی
 • گفتار دوم - مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی
 • ‌ بخش دوم - تعهدات وکیل دادگستری و موکل
 • فصل اول - تعهدات وکیل دادگستری
 • مبحث اول - تعهدات وکیل در برابر موکل
 • گفتار اول - اجرای وکالت
 • گفتار دوم - رعایت مصلحت موکل
 • گفتار سوم - رعایت حدود وکالت
 • گفتار چهارم - دادن حساب به موکل
 • مبحث دوم - مقررات حرفه ای مربوط به دارالوکاله و دفاتر قانونی
 • گفتار اول - اداره دارالوکاله و ثبت موسسه
 • گفتار دوم - دفاتر قانونی وکیل
 • گفتار سوم - انجام وکالت معاضدتی
 • مبحث سوم - رعایت موازین اخلاقی و شئونات وکالت
 • گفتار اول - حفظ اسرار موکلین و آثار آن در قانون
 • گفتار دوم - راستی و درستی و آثار آن در قانون
 • گفتار سوم - رعایت احترام و ادب و نظم اداری و آثار آن در قانون
 • گفتار چهارم - ممنوعیت معاونت بر اثم و عدوان
 • فصل دوم - تعهدات موکل
 • مبحث اول - الزام موکل بر اثر عقد وکالت
 • مبحث دوم - پرداخت مخارج مورد وکالت
 • مبحث سوم - پرداخت حق الوکاله به وکیل
 • فصل سوم - نظامات عدلیه برای وکلای دادگستری
 • مبحث اول - تفاوتهای وکیل دادگستری و وکیل مدنی و مقایسه وکالت در دادگاه حقوقی و کیفری
 • گفتار اول - تفاوتهای وکیل دادگستری با غیر وکیل دادگستری
 • گفتار دوم - تفاوتهای وکالت در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری
 • مبحث دوم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی وکلا
 • گفتار اول - تعلیق
 • گفتار دوم - مجازات انتظامی درجه 1 و 2
 • گفتار سوم - مجازات انتظامی درجه 3 و 4 (توبیخ با درجه در روزنامه رسمی و یا تنزل درجه)
 • گفتار چهارم - مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)
 • گفتار پنجم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)
 • گفتار ششم - مجازات انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم از شغل وکالت)
 • نقد و بررسی مجازاتهای انتظامی
 • مبحث سوم - نحوه محاسبه دستمزد وکلا و مشاورین حقوقی براساس تعرفه سال 1385
 • نتیجه گیری
 • ضمایم
 • منابع

کتاب تعهدات وکیل و موکل از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکنر محمد علی حجازی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید