دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات فکرسازان
 • مولف : علی مهاجری
 • سبك : پژوهشی، کاربردی، لغت نامه
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786007560259
 • تعداد صفحه : 392
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 548 گرم
 • مقدمه
 • بایسته های استفاده بهینه از کتاب
 • فصل اول: قواعد عمومی
 • مبحث اول: مقدمات اجرا
 • ماده 1-عدم امکان اجرای حکم قبل از قطعیت آن
 • تعریف اجرای حکم
 • جنبه فقهی اجرای حکم
 • مشاهده بیشتر
 • اعمال حاکمیت از طریق اجرا
 • شرایط اجرای حکم
 • اجرای موقت حکم
 • اجرای حکم تقسیط محکوم به
 • اجرای قرار دادگاه
 • اجرای دستور موقت در دعاوی حقوقی
 • اجرای دستور موقت در دعاوی خانوادگی
 • اجرای حکم غیرقطعی و مصادیق آن
 • اجرای دستور دادگاه
 • اجرای حکم بی اعتباری سند رسمی
 • لزوم نهایی شدن حکم طلاق برای اجرا
 • لزوم اعتبار حکم برای اجرا
 • ضرورت تنجیز سند رسمی برای اجرا
 • اجرای حکم اعسار
 • ماده2-ضرورت ابلاغ حکم قبل از اجرای آن
 • شرایط صدور اجراییه
 • ابلاغ حکم به وکیل طرفین
 • احراز ابلاغ قانونی صدور اجراییه
 • صدور اجراییه با انصراف قبلی
 • ضرورت تقاضا برای اجرای حکم دیه
 • درخواست متعهدله جهت اجرای سند
 • درخواست اجرا از سوی منتقل الیه
 • درخواست اجرای حکم غیرقابل تجزیه
 • ضرورت ابلاغ حکم به محکوم علیه
 • تقدیم دادخواست برای اجرا
 • درخواست اجراییه توسط محکوم علیه
 • تقاضای محکوم علیه برای اجرای حکم
 • همسویی تقاضای محکوم علیه با قانون مدنی
 • راهکارهای اجرایی اجرا به تقاضای محکوم علیه
 • امادگی محکوم علیه برای اجرای فاقد اجراییه
 • درخواست صدور اجراییه توسط نماینده
 • اجرای حکم مطرح در مرحله تجدیدنظر
 • صدور اجراییه به درخواست ثالث
 • ماده3-غیرقابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین
 • درخواست صدور اجراییه توسط نماینده
 • اجرای حکم مطرح در مرحله تجدیدنظر
 • صدور اجراییه به درخواست ثالث
 • ماده4-صدور اجراییه برای اجرای حکم
 • دستور صدور اجراییه
 • استثنائات صدور اجراییه
 • عدم صدور اجراییه در اجرای حکم طلاق
 • تکلیف برای سازمان ها و موسسات دولتی
 • صدور اجراییه علیه مراجع دولتی
 • ضرورت ارسال حکم به مراجع دولتی
 • درخواست اجرای گزارش اصلاحی
 • اجرای جنبه مالی حکم کیفری
 • اجرای حکم ضرر و زیان
 • الزام دادگاه بدوی به صدور اجراییه
 • عدم صدور اجراییه نسبت به حکم تصرف عدوانی
 • اجرای حکم تجویز انتقال منافع به غیر
 • اجرای حکم ابطال شناسنامه
 • صدور اجراییه در فقدان پرونده
 • مرجع اخذ وجه الوکاله و ضبط وثیقه
 • عدم نیاز به اجراییه در دستور فروش
 • آثار اجرایی حکم حجر
 • اجرای حکم انتقال رسمی تلفن
 • صدور اجراییه برای اجرای سند
 • اصل بودن صدور اجراییه
 • اجرای حکم رد عوض
 • دفعات صدور اجراییه
 • ماده5-مرجع صدور اجراییه
 • منظور از دادگاه نخستین
 • صدور اجراییه توسط قاضی شورا
 • صدور اجراییه در مورد حکم مرجع تجدیدنظر
 • صدور اجراییه پس از نقض فرجامی
 • اجرای حکم توسط دادگاه تجدیدنظر
 • مرجع اجرای رای داور
 • صدور اجراییه در دادگاه جانشین
 • مرجع صدور اجراییه در مورد سند
 • مرجع صدور دستور جلب محکوم علیه
 • انحصار دخالت اجرایی
 • مرجع صدور اجراییه در گزارش اصلاحی
 • صدور اجراییه در موارد خاص
 • عدم صدور اجراییه در دیوان عدالت اداری
 • مهلت صدور اجراییه
 • ماده6-شرایط اجراییه
 • ابلاغ اجراییه به محکوم له
 • انواع ابلاغ اجراییه
 • ابلاغ اجراییه به محکوم له
 • انواع ابلاغ اجراییه
 • ملاک ابلاغ اجراییه
 • نقل مکان محکوم علیه
 • ابلاغ اجراییه های ثبتی
 • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده 7-تعداد برگ های اجراییه
 • ابلاغ اجراییه به محکوم له
 • انواع ابلاغ اجراییه
 • ملاک ابلاغ اجراییه
 • نقل مکان محکوم علیه
 • ابلاغ اجراییه های ثبتی
 • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده8-ابلاغ اجراییه
 • ابلاغ اجراییه به محکوم علیه
 • ابلاغ اجراییه به محکوم له
 • انواع ابلاغ اجراییه
 • ملاک ابلاغ اجراییه
 • نقل مکان محکوم علیه
 • ابلاغ اجراییه های ثبتی
 • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده9-ابلاغ اجراییه به محکوم علیه مجهول المکان
 • ابلاغ به محکوم علیه مجهول المکان
 • ابلاغ اجراییه به آدرس جدید
 • انتشار اجراییه در روزنامه محلی
 • فاصله ابلاغ اجراییه
 • عدم انتشار روزنامه محلی
 • عدم نیاز به ارسال اخطاریه دیگر برای محکوم علیه
 • بی توجهی قانونگذار به حقوق محکوم علیه
 • ماده 10- فوت یا حجر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
 • تکلیف اجرا یا فوت حجر محکوم علیه
 • معرفی جانشین توسط محکوم له
 • فوت محکوم له
 • فوت وکیل محکوم علیه
 • فوت محکوم علیه قبل از صدور اجراییه
 • فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
 • ماده 11-تصحیح یا ابطال اجراییه
 • وقوع اشتباه در اجراییه
 • ابطال و اصلاح اجراییه
 • تقاضای ابطال و اصلاح اجراییه
 • اصلاح اجراییه و الغاء اجراء
 • شرط اصلاح اجراییه
 • ارسال اصلاحیه اجراییه برای ابلاغ
 • عدم استعمال دعوای ابطال اجراییه دادگاه
 • اشتباه در اجراییه ثبتی
 • تصحیح یا الغاء عملیات اجرایی
 • نقش ابطال اجراییه در مهلت سی روزه
 • مبحث دوم: دادورزها(مامورین اجرا)
 • ماده 12-مدیریت اجرا
 • انجام وظیفه مدیر اجرا
 • معرفی دادورز
 • قانونی بودن واحد اجرای احکام مدنی
 • انواع واحد اجرای احکام
 • هماهنگی برای موارد خاص
 • پیشینه واحد اجرای احکام
 • ریاست بر واحد اجرای ثبت
 • مرجع توقیف اموال شاکی
 • ماده 13-اجرای حکم به وسیله غیر دادورز
 • کمک به دادورز در اجرای احکام
 • انحلال پلیس ویژه اجرای احکام
 • استفاده از نیروی انتظامی برای اجرا
 • راهکار رفع کمبود دادورز
 • استفاده از سپاه در عملیات اجرایی
 • مباشرت نیروی انتظامی در اجرای اسناد
 • ماده 14-مقاومت یا سوءرفتار نسبت به دادورزها
 • تقاضای کمک از مامورین دیگر
 • استمداد از دژبان
 • ضمانت اجرای کیفری مقاومت در اجرای حکم
 • سوءرفتار در برابر دادورز
 • مجازات جلوگیری از اجرای حکم
 • استنکاف از اجرای حکم حضانت
 • ماده 15-نتیجه عدم پذیرش درخواست دادورز
 • ضمانت اجرای عدم کمک به دادورز
 • انعکاس تخلف به مرجع صلاحیت دار
 • مرجع رسیدگی به تخلف
 • ماده 16-توهین به دادورز حین انجام وظیفه
 • اهانت به دادورز
 • صورت مجلس شدن اهانت
 • عدم امضای صورت مجلس
 • مقاومت در حین انجام وظیفه
 • امضای صورت مجلس توسط شهود
 • ارسال صورت مجلس به دادسرا
 • ارسال مستقیم صورت مجلس به دادسرا
 • قانون ماهوی حاکم بر رسیدگی کیفری
 • ماده 17-ممانعت از انجام وظیفه دادورز
 • ممانعت ثالث از انجام وظیفه دادورز
 • ممانعت از انجام وظیفه دادورز
 • ابهام در تعیین مجازات ممانعت کننده
 • ضمانت اجرای ممانعت از انجام وظیفه
 • ادعای عمومی و خصوصی
 • ماده 18-موارد معذوریت مدیران و دادورزان
 • جهات رد مدیر اجرا و دادورز
 • ارتباط امر اجرا با همسر دادورز
 • قرابت دادورز با یکی از طرفین
 • قیومیت، وصیت و کفالت دادورز
 • وجود دعوای مدنی و کیفری
 • ارجاع اجرا به مدیر یا دادورز دیگر
 • تطبیق جهات رد اجرای احکام و اسناد
 • وظیفه دادورز به اعلام وجود جهات رد
 • مبحث سوم: ترتیب اجرا
 • ماده 19-مرجع به موقع اجرا گذاردن اجراییه
 • منظور از قسمت اجرا
 • حفظ سوابق اجرایی در واحد اجرا
 • ریاست رئیس دادگستری بر واحد اجرا
 • ماده20-نیابت در عملیات اجرایی
 • شرایط نیابت در امور اجرایی
 • نیابت اجباری در امر اجرا
 • دریافت کننده نیابت اجرایی
 • اعاده پرونده اجرایی نیابت به معطی
 • مخاطب نیابت اجرایی
 • اعطای نیابت اجرایی
 • اعطای نیابت اجرایی از طرف دادگاه
 • ماده 21- تشکیل پرونده اجرایی
 • اختصاص کلاسه اجرایی به اجراییه
 • نگهداری پرونده اجرایی
 • نگهداری مکاتبات در پرونده اجرایی
 • ماده22- ملاحظه پرونده اجرایی توسط طرفین
 • وظیفه مدیر اجرا برای تشکیل پرونده
 • تجمیع پرونده های اجرایی مرتبط
 • حق ملاحظه پرونده اجرایی
 • اخذ رونوشت از پرونده اجرایی
 • هزینه اخذ رونوشت
 • اخذ فتوکپی از پرونده حقوقی
 • هزینه قانوی فتوکپی و رونوشت
 • حق مطالعه پرونده اجرایی توسط ثالث
 • ماده23- محول شدن عملیات اجرایی به دادورز
 • ارسال اجراییه به واحد اجرا
 • ارجاع امر به دادورز
 • استفاده از نیروی انتظامی
 • ماده 24– عدم امکان توقف اجرا جز در موارد خاص
 • تاخیر ناپذیری اجرای حکم دادگاه
 • اصل و استثناء در اجرای حکم
 • موارد ایستایی عملیات اجرایی
 • عدم اجرای حکم در مرحله فرجام
 • توقف اجرا به دلیل اعتراض شخص ثالث
 • توقف اجرا با قرار قبول اعاده دادرسی
 • قرار تاخیر اجرا
 • توقف اجرا
 • ادعای تلف
 • اعتراض به استناد سند رسمی
 • نظر مقام رهبری نسبت به اجرای حکم
 • توقف اجرا به درخواست محکوم له
 • تاخیر ناپذیری اجرای حکم
 • بخشنامه عدم تخلیه مسکن رزمندگان
 • عدم مراجعه محکوم له به واحد اجرا
 • تلقی عدم حضور به عنوان رضایت
 • تخلف قاضی دادگاه نسبت به عدم اجرای حکم
 • استرداد اجراییه
 • توقف و استرداد اجرا
 • عدم مراجعه محکوم له به واحد اجرا
 • تلقی عدم حضور به عنوان رضایت
 • تخلف قاضی دادگاه نسبت به عدم اجرای حکم
 • استرداد اجراییه
 • توقف و استرداد اجرا
 • ماده 25- مرجع رفع اشکال اجرایی
 • رفع اشکال در اجرای حکم
 • مصادیق اشکال
 • دادگاه متکفل
 • زمینه های رفع اشکال اجرایی
 • نوع تکلیف دادگاه
 • رفع اشکال در اجرای حکم
 • ماده26- مرجع حل اختلافات ناشی از اجرای حکم
 • حل اختلاف ناشی از اجرای احکام
 • دادگاه مرجع حل اختلاف در اجرای حکم
 • رفع اختلاف توسط دادگاه مجری نیابت
 • مرجع رفع اختلاف
 • عدم رفع اختلاف
 • رسیدگی به اعتراض
 • ماده 27- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به مفاد حکم
 • اختلاف در مفاد حکم
 • اختلاف ناشی از محکوم به
 • رفع ابهام یا اجمال قبل از اختلاف
 • ابهام به علت کلی بودن حکم
 • رفع اختلاف ناشی از گزارش اصلاحی
 • مرجع رفع اختلاف ناشی از ابهام حکم
 • اختلاف ناشی از ابهام رای
 • رفع ابهام در دادگاه صادرکننده حکم
 • رفع اختلاف ناشی از مفاد سند
 • اختلاف ناشی از ابطال رای داور
 • رفع ابهام از رای حل اختلاف قانون کار
 • تبعیت از دادگاه عالی برای رفع ابهام
 • ماده 28- عدم امکان اجرای رای داوری فاقد موضوع معین
 • صدور اجراییه بر مبنای رای داور
 • ضرورت ذکر موضوع در رای داور
 • حکم فاقد موضوع معین
 • مرجع رفع اختلاف ناشی از رای داوران
 • رفع اختلاف از رای حل اختلاف کار
 • ماده 29-رفع اختلاف توسط دادگاه
 • تقاضای رفع اختلاف از سوی طرفین
 • طرفین اجراییه
 • اختلاف در مفاد حکم اعلامی
 • تشریفات درخواست رفع اختلاف
 • رسیدگی فوق العاده
 • درخواست یکی از طرفین
 • رفع اختلاف در وقت فوق العاده
 • ماده 30 اختلاف و تاثیر آن در اجرا
 • کارکرد اصل تاخیرناپذیری اجرا
 • عدم تاخیر اجرا برای رفع اختلاف
 • تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه
 • قرار تاخیر اجرای حکم
 • موارد تاخیر اجرای حکم
 • ماده 31- حجر یا فوت محکوم علیه در ضمن عملیات اجرایی
 • فوت یا حجر محکوم علیه
 • تعیین مدیر ترکه
 • تعیین وصی قبل از فوت
 • وقوع فوت یا حجر قبل از توقیف اموال
 • تعیین مدت در اخطاریه تعیین ورثه
 • قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده
 • مطلع کردن دادستان از وجود محجور
 • معرفی جانشینان متوفی
 • تعلیق اجرا در مدت تحریر ترکه
 • پرداخت محکوم به از محل دیه
 • فوت متعهد در ضمن عملیات اجرایی اسناد رسمی
 • اثر فوت در خسارت تاخیر تادیه
 • فوت قبل از تنظیم سند مزایده
 • ماده 32- حساب مواعد در اجرا
 • مواعد اجرایی
 • عدم احتساب مدت توقیف عملیات اجرایی
 • مواعد حاکم در اجرای احکام مدنی
 • ماده 33-ورشکستگی در ضمن عملیات اجرایی
 • تکلیف ناشی از ورشکستگی محکوم علیه
 • مباشرت اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • ارسال پرونده به اداره تصفیه
 • نحوه عمل اداره تصفیه
 • احاله کار به اداره تصفیه
 • بررسی حضور بستانکار در اداره تصفیه
 • ماده34-تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه
 • مهلت ده روزه برای محکوم علیه
 • شروع مهلت پرداخت برای ادارات دولتی
 • مهلت اجرا برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور
 • مبداء محاسبه ده روز در اجرای فاقد اجراییه
 • امکان بخشش محکوم به جزای نقدی
 • بهره مندی از دو مهلت
 • تکلیف اولیه محکوم علیه
 • الزامات محکوم علیه
 • قابلیت مال برای استیفای محکوم به
 • معرفی مال قاچاق
 • تقاضای پرداخت اقساطی
 • معرفی مستثنیات دین توسط محکومک علیه
 • معرفی ضامن توسط محکوم علیه
 • نوع ضمان در عملیات اجرایی
 • نداشتن مال توسط محکوم علیه
 • عدم قدرت بر اجرای مفاد اجراییه
 • اعلام صورت جامع دارایی
 • اثر اعلام اطلاعات غیرواقعی
 • متعسر بودن اجرای تمام یا قسمتی از اجراییه
 • معرفی مال توسط شخص ثالث
 • توصیف عمل ثالث در استیفای محکوم به
 • جایگزینی ثالث و حدود آن
 • اثر جایگزینی ثالث
 • ارائه حکم اعسار به دادورز
 • اسقاط حق اقامه دعوای اعسار
 • تامین محکوم علیه در دعوای اعسار
 • انصراف بعدی شخص ثالث
 • انصراف ثالث به جهت کمیت قیمت ارزیابی
 • منع بازداشت شخص ثالث
 • عدم تاثیر حکم اعسار نسبت به ثالث
 • مهلت ادعای اعسار پس از واخواهی
 • نحوه محاسبه مهلت سی روزه واخواه
 • بازداشت محکوم علیه بدون نیاز به شناسایی اموال
 • اثر اثبات ایسار یا اعسار در حبس
 • حبس محکوم علیه رای داور
 • مهلت ادعای اعسار در احکام فاقد اجراییه
 • ملاک عدم دسترسی به مال
 • توافق بر پرداخت اقساطی محکوم به
 • مهلت دعوای اعسار محکوم علیه مقیم خارج از کشور
 • ماده 35-نتیجه تمکن نسبت به پرداخت بدهی
 • مجازات عدم پرداخت با وجود تمکن مالی
 • شروع رسیدگی به جرم محکوم علیه
 • تفاوت دو مجازات
 • رفع اثر از حکم اعسار
 • قابل گذشت بودن جرم ماده 35
 • امکان معرفی مال توسط سه نفر
 • معرفی مال محکوم علیه توسط محکوم له
 • درخواست شناسایی اموال محکوم علیه
 • تفتیش و بازرسی برای شناسایی اموال
 • معرفی همزمان مال توسط طرفین
 • اولویت توقیف مال شخص ثالث
 • برداشت محکوم به از حساب نمایندگی های خارجی
 • منع توقیف سهام برای بدهی شرکت
 • امکان توقیف مال قبل از انقضای ده روز
 • مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه
 • ماده 36-توقیف اموال محکوم علیه غائب
 • توقیف اموال محکوم علیه مجهول المکان
 • زمان توقیف اموال محکوم علیه
 • تکرار اختیار معرفی مال توسط محکوم له
 • تادیه تامین مناسب برای اجرای حکم غیابی
 • ماده 37-ارائه طریق اجرای حکم
 • ارائه طریق اجرای حکم توسط محکوم له
 • وظایف دادورز در محل اجرای حکم
 • معرفی نماینده توسط محکوم له
 • فاقد جنبه جزایی بودن دخالت های محکوم له
 • درخواست ختم عملیات اجرایی
 • ارائه طریق برای اجرای سند
 • قطع انشعاب آب و برق و گاز
 • حضور محکوم له در عملیات اجرایی
 • ماده38-اخذ رسید از محکوم له پس از تسلیم محکوم به
 • هدف اصلی عملیات اجرایی
 • چگونگی اخذ رسید از محکوم له
 • عدم تحویل محکوم به به محکوم له
 • عدم دسترسی به محکوم له
 • تسلیم مورد تعهد به متعهد له
 • اخذ محکوم به توسط ورثه غایب
 • امتناع محکوم له از تحویل گرفتن محکوم به
 • ماده 39-اعاده عملیات اجرایی
 • بلااثر شدن تصمیم مبنای اجرا
 • مبنای بلا اثر شدن تصمیم اجرا شده
 • حکم قطعی و حکم نهایی
 • فسخ حکم مورد اجرا
 • صدور حکم به نفع معترض ثالث
 • نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
 • لازمه اعاده عملیات اجرایی
 • اعاده عملیات اجرایی آراء غیر قضایی
 • اعاده عملیات اجرایی رای قاضی شورا
 • اعاده به حالت قبل از اجرا
 • اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه
 • اعاده عملیات اجرایی در نتیجه رای دیوان
 • اعاده پرونده اجرایی در نتیجه رای تجدیدنظر
 • عدم استرداد وجوه دریافتی
 • اجرای حکم بیش از محکوم به
 • ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
 • ابطال سند اجرایی انتقال به ایادی بعدی
 • اعاده عملیات اجرایی بدون حکم نهایی
 • تغییر مسیر اجرا
 • عدم تاثیر واخواهی
 • اعاده اجرا
 • انصراف اعاده
 • عدم امکان اعاده
 • اعاده عملیات اجرایی پس از مزایده
 • تعیین تکلیف وجوه پرداختی
 • اعاده عملیات اجرایی سند
 • تکلیف اشجار در اعاده عملیات اجرایی
 • ماده40-قرار محکوم له و محکوم علیه برای اجرای احکام
 • اجرای حکم بر اساس توافق طرفین
 • جایگانی قانونی توقف اجرا
 • توافق محکوم له و شخص ثالث
 • توافق بین محکوم علیه و ثالث
 • حدود توافق طرفین
 • عدم امکان توافق به تنظیم سند به نام ثالث
 • ماده41- اقدام دادورز به ترتیب قانون
 • اقدام دادورز به ترتیب قانونی
 • عدم اجرای اجراییه توسط محکوم علیه
 • ترتیب مقرر در این قانون
 • رعایت مقررات خاص در اجرای اسناد
 • اقدام بر اساس درخواست یا کشف مال
 • ماده 42-تحویل عین محکوم به
 • تسلیم عین محکوم به
 • معانی مختلف کلمه عین
 • تسلیم اصل مال به محکوم له
 • تسلیم مال غیرمنقول
 • تسلیم به کیفیت مختلف
 • تخلیه املاک متصرفی سفرای خارجی
 • عدم تحویل محکوم به عین معین به محکوم له
 • مهلت تحویل عین معین
 • اجرای حکم تحویل پارکینگ
 • ماده 43- خلع ید از ملک مشاع
 • لازمه تصرف
 • مبنای حکم
 • اجرای حکم
 • چگونگی استقرار
 • تخلیه املاک
 • تسلیط ید
 • اجرای حکم
 • خلع ید
 • نحوه اجرا
 • صدور
 • تاثیر
 • اجرا
 • عدم تلازم
 • تخلیه در فرض
 • ماده 44-وجود عین محکوم به در تصرف ثالث
 • وجود محکوم در تصرف ثالث
 • ادعای حق
 • کاربرد ماده 44
 • مفهوم
 • صلاحیت
 • ضرورت
 • مهلت
 • صدور
 • اقامه
 • عدم
 • اجرا
 • تکلیف
 • ادعا
 • اعتراض
 • ماده 45-وجود اموال محکوم علیه در محل خلع ید
 • تکلیف اموال موجود در محل اجرای حکم
 • سپردن جواهرات و اسناد بهادار به صندق
 • فروش مواد فاسد شدنی توسط دادورز
 • نگهداری اموال محکوم
 • احداث بنا توسط محکوم
 • نحوه فروش اموال ضایع شدنی
 • ماده 46-تلف محکوم به عین معین
 • پرداخت قیمت محکوم به
 • دخالت دادگاه
 • تعیین خسارت و مطالبه آن
 • تشریفات مطالبه
 • عدم دسترسی به عین مال
 • عدم امکان وصول عین کلی
 • عدم پذیرش تقسیط نسبت به عین مال
 • حبس ممتنع از پرداخت قیمت
 • شمول ماده 46 نسبت به ارز خارجی
 • تعیین قیمت مال موضوع کلاهبرداری
 • تعیین قیمت سکه
 • چرایی تعیین قیمت نسبت به مال مثلی
 • ماده 47-محکومیت به انجام عمل معین
 • انجام تکلیف محکوم علیه توسط ثالث
 • ورود به حریم خصوصی برای اجرای حکم
 • انجام تعهد محکوم علیه توسط محکوم له
 • ضرورت هماهنگی با واحد اجرا
 • یار محکوم له در انجام تعهد محکوم علیه
 • دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به هزینه ها
 • ضمانت اجرای تعهد قائم به شخص محکوم علیه
 • سایر ضمانت اجراهای تعهدات قائم به شخص
 • صدور حکم بر ترک فعل
 • تعهدات قابل اجرا توسط دیگری در اجرای اسناد مستنفک از پرداخت هزینه ها
 • مهلت ادعای اعسار از هزینه ها
 • ضمانت اجرای عدم انجام تعهد
 • انصراف محکومیت به استرداد سند از حبس
 • شمول ماده 47 به تحویل زمین
 • ماده 48-خلع ید از ملک مزروعی
 • اختیار محکوم له در مورد زراعت
 • نحوه خلع ید از زمین های مزروعی
 • تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل
 • توقف موقتی اجرای حکم
 • منظور قانونگذار از زراعت
 • معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی
 • احداث اعیانی توسط محکوم علیه
 • راهنمای سئوالات تخصصی دانشنامه
 • فهرست منابع و ماخذ
 • گزیده منشورات جدید فکرسازان

کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول:قواعد عمومی)  به نویسندگی علی مهاجری منتشر شده توسط انتشارات فکرسازان در سایت موجود می باشد

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید