آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • فصل اول: آرای وحدت رویه حقوق مدنی
 •  تصرف به عنوان وقفیت
 •  فروش مورد ثلث دائم و باقی
 •  مفهوم عبارت «نسلا بعد نسل»
 •  کفایت قابلیت تعیین برای صحت شرط لزوم منجز بودن سند جهت صدور اجرائیه
 •  مالکیت انتقال گیرنده بر منافع در معامله با حق استرداد
 •  انتقال منافع عین مستاجره از شرکت به مدیر
 •  تایید و تصدیق وصیت نامه عادی توسط بعضی از وراث
 • مشاهده بیشتر
 •  اثر واگذاری منافع قسمتی از مورد اجاره توسط مستاجر در رابطه میان طرفین اجاره و مالک
 •  قانون حاکم بر اجاره اماکن به منظور تجاری منعقده قبل از سال 1356
 •  جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صغیر
 •  امکان اقامه دعوی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن
 •  عدم لزوم مشروعیت دخول در سقوط ولایت پدر
 •  قانون حاکم در رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیرشیعه
 •  لزوم اثبات رشد جهت خروج از حجر در امور مالی
 •  قانون حاکم بر قراردادهای اجاره اماکن به منظور غیرتجاری، منعقده قبل از سال 1362
 •  عدم لزوم طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل در دعوی موجر علیه مستاجر جزء مگر در صورت لزوم، جهت احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر
 •  عدم تعلیق حق کسب یا پیشه یا تجارت به اماکن استیجاری مطب پزشکان
 •  عدم تلقی دفتر وکالت دادگستری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت
 •  تکلیف پدر به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع
 •  عدم شمول ماده واحده الحاقی مصوب 1365 در خصوص اجاره نامه‌های تجدید و یا تمدید شده بعد از تصویب این ماده واحده
 •  عدم نفوذ فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث توسط راهن بدون اذن مرتهن
 •  عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری
 •  تعدیل نرخ مهریه
 •  عدم سقوط حق حبس زوجه با صدور حکم تقسیط مهریه در اثر عسر و حرج زوج
 •  مسئولیت مدنی و کیفری حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی
 •  عدم تحقق وکالت زوجه از زوج در طلاق به دلیل ازدواج مجدد در صورت امتناع نامشروع زوجه از ادای وظایف زوجیت
 •  حق حبس زوجه نسبت به مطلق وظایف شرعی و قانونی
 •  شمول عنوان غرامات بر کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل مشتری
 •  لزوم اثبات تقصیر و تخلف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها پیش از حکم به جبران خسارت
 • فصل دوم: آرای وحدت رویه آیین دادرسی مدنی
 •  مرجع تعیین قیم برای محجور مقیم ایران
 •  ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به دادخواست فرجامی
 •  مفهوم نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض
 •  حق واخواهی قیم از رأی غیابی دادگاه راجع به عزل خود
 •  قابلیت تجدید نظر و فرجام رأی صادره در دعوی اعتراض شخص ثالث در امور حسبی
 •  مسئول تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن
 •  الزامی نبودن ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه
 •  امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تادیه در دادگاه کیفری
 •  عدم تأثیر غیبت متقاضی تحریر ترکه در جلسه رسیدگی به تحریر ترکه
 •  هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از محکوم علیهم تضامنی
 •  امکان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی به جهت زائد و منافی بودن با شهرت دارنده، بدون این که مخالف با مندرجات سند رسمی باشد
 •  امکان رسیدگی دادگاه به سایر دلایل و مدارک در صورت امتناع تاجر از ابراز دفاتر
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
 •  امکان درخواست صدور حکم حجر توسط اشخاص ذینفع و ادامه رسیدگی دادگاه با فوت شخصی که درخواست او حجر او شده
 •  دادگاه صالح در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها
 •  مرجع صالح جهت تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر
 •  طرق اجرای اسناد لازم الاجرا
 •  مرجع صالح جهت تغییر نام‌های غیرممنوع
 •  دادگاه صالح در دعاوی مطالبه اجرت المثل و وجوه مربوط به غیرمنقول در غیر مورد عقود و قراردادها
 •  مرجع صالح جهت تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
 •  طریقت داشتن سند سجلی در اثبات بلوغ
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو
 •  عدم معافیت شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
 •  لزوم ابطال تصمیم واقدام سازمان زمین شهری در دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای طرح تملک
 •  غیرمالی بودن دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و تأییدد صحت معامله برای تعیین امر که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها د ر مورد خودداری از صدور پرساختمان
 •  لزوم طرح دعوی علیه کارخانه برای وصول بدهی کارخانه‌های ثبت شده
 •  مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به رد درخواست صدور پروانه کمک دندان‌پزشکی تجربی

کتاب آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)  انتشارات دوراندیشان اثر دکتر مهدی فلاح خاریکی شامل:

 • متن کلیه آرای وحدت رویه حقوقی معتبر و قابل استناد
 • شرح مختصر هر رای وحدت رویه
 • نکات مرتبط با آرای وحدت رویه
 • قوانین مرتبط با آرای وحدت رویه با آخرین تغییرات و اصلاحات و معادل سازی با قوانین سابق
 • پرسش های مطروحه در آزمون های حقوقی در رابطه با آرای وحدت رویه
 • پرسش های تالیفی در رابطه با آرای وحدت رویه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید