آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • باب اول: تجار و معاملات تجاری
 • باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • باب سوم: شرکتهای تجارتی
 • بخش اول: تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 • بخش دوم: سهام
 • بخش سوم: تبدیل سهام
 • بخش چهارم: اوراق قرضه
 • بخش پنجم: مجامع عمومی
 • بخش ششم: هیات مدیره
 • بخش هفتم: بازرسان
 • مشاهده بیشتر
 • بخش هشتم: تغییرات سرمایه شرکت
 • بخش نهم: انحلال و تصفیه
 • بخش دهم: حسابهای شرکتی
 • بخش یازدهم: مقررات جزایی
 • بخش دوازدهم: مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
 • باب چهارم: برات ـ فته طلب ـ چک
 • باب پنجم: اسناد در وجه حامل
 • باب هفتم: حق العمل کاری
 • باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
 • باب نهم:‌ قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 • باب دهم: ضمانت
 • باب یازدهم: در ورشکستگی
 • باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
 • باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
 • باب چهاردهم: اسم تجارتی
 • باب پانزدهم: شخصیت حقوقی

آسان خوان قانون تجارت با هدف روش صحیح و آسان قانون خوانی و ذکر نکات مهم و کلیدی هر موضوع یا ماده نگارش شده و نکات مهم و پراهمیت که شاید از چشمان دانشجویان پنهان مانده به صورت نمودار یا از طریق برجسته نمودن آن مشخص شده تا مطالعه با تعمق بیشتر صورت پذیرد و از اهمیت نکات و کلمات کلیدی نهایت بهره برداری را نماید

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید