قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی) با اعراب‌گذاری
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی) با اعراب‌گذاری
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی) با اعراب‌گذاری - پشت جلد

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی) با اعراب‌گذاری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
 • کلیات کتاب اول: در امور مدنی
 • کلیات
 • باب اول: در صلاحیت دادگاه ها
 • فصل اول: در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
 • فصل دوم: اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • باب دوم: وکالت در دعاوی
 • باب سوم؛ دادرسی نخستین
 • فصل اول: دادخواست
 • مبحث اول: تقدیم دادخواست
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث دوم: شرایط دادخواست
 • مبحث سوم: موارد قوفیف دادخواست
 • مبحث چهارم: پیوستهای دادخواست
 • فصل دوم: بهار استت
 • فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • مبحث اول: جریان دادخواست
 • مبحث دوم: ابلاغ
 • مبحث سوم: ایرادات و موانع رسیدگی
 • فصل چهارم: جلسه دادرسی
 • فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 • فصل ششم؛ امور اتفاقی
 • مبحث اول: تأمین خواسته
 • 1 ـ درخواست تأمین
 • 2 ـ اقسام تأمین
 • مبحث دوم: ورود شخص ثالث
 • مبحث سوم: جلب شخص ثالث
 • مبحث چهارم: دعوای متقابل
 • مبحث پنجم: اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
 • فصل هفتم؛ تأمین دلیل و اظهارنامه
 • مبحث اول: تأمین دلیل
 • مبحث دوم: اظهارنامه
 • فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
 • فصل نهم: سازش و درخواست آن
 • مبحث اول: سازش
 • مبحث دوم: درخواست سازش
 • فصل دهم: رسیدگی به دلایل
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: اقرار
 • مبحث سوم: اسناد
 • الف ـ مواد عمومی
 • ب ـ انکار و تردید
 • ج ـ ادعای جعلیت
 • د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
 • مبحث چهارم: گواهی
 • مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی
 • مبحث ششم: رجوع به کارشناس
 • مبجث هفتم: سوگند
 • مبحث هشتم: نیابت قضایی
 • فصل یازدهم: رأی
 • مبحث اول: صدور و انشاء رأی
 • مبحث دوم: ابلاغ رأی
 • مبحث سوم: حکم حضوری و غیابی
 • مبحث چهارم: واخواهی
 • مبحث پنجم: تصحیح رأی
 • مبحث ششم: دادرسی فوری
 • باب چهارم: تجدیدنظر
 • فصل اول: احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
 • فصل دوم: آرای قابل تجدیدنظر
 • فصل سوم: مهلت تجدیدنظر
 • فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی
 • فصل پنجم: جهات تجدیدنظر
 • باب پنجم: فرجام خواهی
 • فصل اول: فرجام خواهی در امور مدنی
 • مبحث اول: فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
 • مبحث دوم: موارد نقض
 • مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی
 • مبحث چهارم: ترتیب رسیدگی
 • مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهی
 • مبحث ششم: اقدامات پس از نقض
 • مبحث هفتم: فرجام تبعی
 • فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
 • فصل سوم: اعاده دادرسی
 • مبحث اول: جهات اعاده دادرسی
 • مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی
 • مبحث سوم: ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
 • باب ششم: مواعد
 • فصل اول: تعیین و حساب مواعد
 • فصل دوم: دادن مهلت و تجدید موعد
 • باب هفتم: داوری
 • باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار
 • فصل اول: هزینه دادرسی
 • فصل دوم: اعسار از هزینه دادرسی
 • باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: خسارات
 • فصل سوم: مستثنیات دین
 • سایر مقررات
 • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
 • قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393

قرائت صحیح یک نوشتار آن گونه که نگارنده‌ی آن، در نظر داشته است، یکی از

مهم ترین شرایطی است که امکان فهم صحیح و مطلوب از متن را فراهم می نماید.

قوانین موضوعه نیز که بیانگر اراده‌ی واقعی قانونگذار هستند، تنها در صورتی قابل

فهم صحیح هستند که به درستی قرائت شده و بر مبنای قرائت صحیح تفسیر

گردند و گرنه ممکن است یک قرائت نادرست، ذهن مخاطب را از معنای واقعی دور

کرده و معنای نادرستی را به وی القاء نماید. سبب تالیف این مجموعه نیز آن شد

که پس از احراز نیاز دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی و به طور کلی عموم مخاطبان

قوانین به مجموعه ای که بتواند قرائت صحیح قانون را به انان بیاموزد،اقدام به اعراب گذاری قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) گردید.

واقعیت آن است که نادراند افرادی که بتوانند قوانین را به طور صددرصد صحیح قرائت نمایند چراکه اولاً لهجه های قومی و ثانیاً اشتباهات عرفی و ثالثاً بی اطلاعی از وقف و ابتداهای صحیح در حین قرائت قانون، خواننده آن را دچار اشتباه می سازد خصوصاً آنکه قوانین کشور ما نیز مملو از کلمات عربی است که قرائت صحیح آن ها نیازمند آشنایی نسبی با قواعد صرف و نحو است.

تلاش بر این بوده است که در این اثر با اعراب گذاری و ویرگول گذاری های مناسب کمکی به قرائت کننده قانون نموده باشیم.

توصیه می شود که پیش از خریداری این کتاب حتماً صفحاتی از آن را که در همین بخش امکان دانلود آن فراهم گردیده است مطالعه فرمایید.

فهرست:

-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( درامور مدنی)مصوب 1379

-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1393

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید