قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نقل از روزنامه رسمی شماره 17714 - 1384/9/24) مصوب 1384/9/1
  • فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
  • فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار
  • فصل سوم: بازار اولیه
  • فصل چهارم: بازار ثانویه
  • فصل پنجم: اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
  • فصل ششم: جرایم و مجازاتها
  • فصل هفتم: مقررات متفرقه

کتاب دربردارنده ی قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ایران مصوب 1384 می باشد.


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید