قوانین و مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری - پشت جلد

قوانین و مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات دیدار
 • مولف : جهانگیر منصور حسین زارعی
 • سبك : آموزشی،قانون و مجموعه قوانین
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی،موضوعی
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : جیبی
 • شابك : 9786001041181
 • تعداد صفحه : 574
 • سال انتشار : 1399
 • نوبت انتشار : شانزدهم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 402گرم
 • فهرست
 • دفتر اول- مدیریت خدمات کشوری
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
 • فصل سوم- حقوق مردم
 • فصل چهارم- ساختار سازمانی
 • فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل ششم- ورود به خدمت
 • فصل هفتم- استخدام
 • فصل هشتم- انتصاب و ارتقاء شغل
 • فصل نهم- توانمندسازی کارمندان
 • فصل دهم- حقوق و مزایا
 • فصل یازدهم- ارزیابی عملکرد
 • فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان
 • فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی
 • فصل چهاردهم- شورای عالی اداری و شورای توسعه‌ی مدیریتی و سرمایه‌ی انسانی
 • فصل پانزدهم- مقررات مختلف
 • قانون اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون اصلاح ماده‌ی (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
 • تصویب نامه در خصوص تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین
 • آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (46) قانون مدیریت خدمات کشوری
 • آیین نامه‌ی اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری
 • رأیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • قانون تفسیر بند (4) ماده‌ی (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
 • مصوبه‌ی شورای عالی در خصوص دستورالعمل نحوه‌ی پرداخت فوق العاده‌ی کارایی و عملکرد
 • دفتر دوم- استخدام کشوری
 • قانون استخدام کشوری
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات
 • فصل سوم- در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
 • فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
 • فصل پنجم- در تأمین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
 • فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمی
 • فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
 • فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه
 • فصل نهم- در تشکیلات سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • فصل دهم- در مقررات مختلفه
 • فصل یازدهم- در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون
 • مشاغل کارگری
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 150‌ قانون استخدام کشوری
 • قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام
 • قانون عدم ممنوعیت استخدام دارندگان معافیت پزشکی
 • استخدام رسمی در برخی مشاغل مالی
 • آیین نامه‌ی جذب و نگهداری نیروهای انسانی نخبه
 • آیین نامه‌ی اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
 • پرسش و پاسخ در خصوص آئین نامه‌ی جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
 • آئین نامه‌ی اجرذایی بندهای «و» و «ی» ماده‌ی 145 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سهمیه‌ی استخدامی دستگاه‌ها)
 • قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
 • قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
 • بند (ج) تبصره‌ی (18) قانون بودجه‌ی 1394 کل کشور
 • تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی
 • قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • دفتر سوم- استخدام شرکت‌های دولتی
 • مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- ورود به خدمت و آموزش و انتصابات
 • فصل سوم- حقوق و مزایا
 • فصل چهارم- رفاه مستخدمین
 • فصل پنجم- بازنشستگی و وظیفه
 • فصل ششم- پایان خدمت
 • فصل هفتم- مقررات مختلف
 • فصل هشتم- تطبیق وضع مستخدمین شرکت با این مقررات
 • دفتر چهارم- استخدام پیمانی
 • آئین نامه‌ی استخدام پیمانی
 • دستورالعمل‌های جدید آئین نامه‌ی استخدام پیمانی
 • پیوست (1) دستورالعمل اجرایی آیین نامه‌ی استخدام پیمانی
 • پیوست (2) ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی
 • الف- شرایط لازم
 • ب- شرایط امتیاز آور
 • 1- رضایت ارباب رجوع
 • 2- تشویق
 • 3- ارزیابی کیفری و کمی خدمات مستخدم
 • 4- آموزش
 • 5- رعایت نظم و انضباط اداری و پشتگار و جدیت در کار
 • 6- کوشش برای افزایش معلومات و مهارت‌های شغلی
 • 7- ارائه‌ی پیشنهادات ارزنده
 • 8- خلاقیت و ابتکار
 • گردش کار
 • پاسخ به ابهامات راجع به استخدام پیمانی
 • دفتر پنجم- استخدام نظام بانکی دولتی
 • آئین نامه‌ی استخدامی نظام بانکی دولتی
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- ورود به خدمت، انتصابات و ترفیعات، ارزشیابی و آموزش
 • فصل سوم- مرخصی
 • فصل چهارم- طبقه بندی و نظام پرداخت
 • فصل پنجم- امور رفاهی
 • فصل ششم- بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت
 • فصل هفتم- تکالیف عمومی و پایان خدمت
 • فصل هشتم- مقررات مختلف
 • دفتر ششم- امتحانات و مسابقات استخدامی
 • آئین نامه‌ی جدید امتحانات یا مسابقات استخدامی نحوه‌ی اجرای امتحانات ادواری
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- سنجش توانمندی‌های عمومی
 • فصل سوم- سنجش توانمندی‌های تخصصی
 • فصل چهارم- احراز صلاحیت‌های عمومی
 • فصل پنجم- سایر موارد
 • نحوه‌ی اعلام فهرست پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی
 • اصلاح تبصره‌ی (1) بند (1) بخشنامه‌ی نحوه‌ی اعلام فهرست پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی
 • آئین نامه‌ی اجرایی بند «الف» ماده‌ی (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 • دستورالعمل اصلاح شده‌ی شماره‌ی 27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • الف- استخدام رسمی از طریق انتشار آگهی استخدام
 • ب- استخدام رسمی با معافیت از شرط انتشار آگهی
 • پ- استخدام رسمی مجدد متخدم مستعفی
 • ت- استخدام رسمی از طریق امتحان ادواری
 • ث- دوره‌های آموزشی
 • ج- صدور حکم کارگزینی
 • چ- حکم استخدام رسمی (قطعی)
 • ح- استخدام غیررسمی
 • برگ تعیین مشخصات شغل
 • شرح برخی از مواد این برگ
 • آگهی استخدام رسمی
 • فهرست مشخصات داوطلبان استخدام رسمی
 • به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از طریق نتایج امتحان استخدامی ادواری
 • دفتر هفتم- نظام هماهنگ
 • پرداخت کارکنان دولت
 • قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 • قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 • قانون اصلاح تبصره‌ی (3) الحاقی به ماده‌ی (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت
 • آیین نامه‌ی اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 • دفتر هشتم- تخلفات اداری
 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • فصل اول- تشکیلات و حدود وظایف
 • فصل دوم- تخلفات اداری
 • فصل سوم- مجازات‌ها
 • فصل چهارم- سایر مقررات
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مربوط به ماده‌ی 19)
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مربوط به ماده‌ی 27)
 • آیین نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • فصل اول- تشکیلات، وظایف و صلاحیت
 • فصل دوم- شروع به رسیدگی
 • فصل سوم- چگونگی رسیدگی به تخلفات
 • فصل چهارم- هماهنگی و نظارت
 • فصل پنجم- سایر مقررات
 • دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
 • فصل اول- تعاریف و کلیات
 • فصل دوم- در صلاحیت هیأت‌ها
 • فصل سوم- شروع به رسیدگی
 • فصل چهارم- نحوه‌ی رسیدگی
 • فصل پنجم- رسیدگی به دلایل
 • فصل ششم- مدت رسیدگی
 • فصل هفتم- توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره
 • فصل هشتم- صدور رأی
 • فصل نهم- نقض یا ابطال رأی
 • فصل دهم- سایر مقررات
 • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 • دفتر نهم- عدالت اداری
 • قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • بخش اول- تشکیلات
 • بخش دوم- آئین دادرسی
 • فصل اول- صلاحیت
 • فصل دوم- ترتیب رسیدگی
 • مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی
 • اول- دادخواست
 • دوم- دستور موقت
 • سوم- رسیدگی و صدور رأی
 • مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدید نر
 • مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی
 • بخش سوم- اعاده‌ی دادرسی
 • بخش چهارم- اجرای احکام
 • بخش پنجم- سایر مقررات
 • آئین نامه‌ی اداره‌ی جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
 • دفتر دهم- اضافات و الحاقات جدید

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید