مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • دفتر اول- قوانین
 • قانون بیمه
 • معاملات بیمه
 • فسخ و بطلان
 • مسئولیت بیمه‌گر
 • قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول- مجمع عمومی
 • فصل دوم- شورای عالی بیمه
 • فصل سوم- هیأت عامل
 • فصل چهارم- بازرسان
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- صدور پروانه
 • فصل سوم- ابطال پروانه
 • فصل چهارم- مقررات مربوط به مؤسسات بیمه‌ی خارجی
 • قانون اداره‌ی امور شرکت‌های بیمه
 • قانون تأسیس مؤسسات بیمه‌ی غیردولتی
 • قانون بیمه‌ی محصولات کشاورزی
 • قانون بیمه‌ی بیکاری
 • قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور
 • قانون استفساریه‌ی بند (الف) تبصره‌ی (10) قانون بودجه‌ی سال 1377 کل کشور و ماده‌ی (1) قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی
 • قانون‌ الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت‌های متفرقه
 • قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی
 • قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی
 • قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
 • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 • قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • قانون استفساریه در مورد قانون بیمه‌ی اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • دفتر دوم- اساسنامه‌ها
 • اساسنامه‌ی شرکت سهامی بیمه ایران
 • اساسنامه‌ی شرکت سهامی بیمه البرز
 • اساسنامه‌ی شرکت سهامی بیمه آسیا
 • اساسنامه‌ی شرکت سهامی بیمه دانا
 • دفتر سوم- آیین نامه‌ها
 • آیین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 • آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387
 • آیین نامه اجرایی ماده (19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث
 • آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 • آیین نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
 • آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
 • آیین نامه اجرائی قانون بیمه‌ی بیکاری
 • آیین نامه اجرائی ماده (7) قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور
 • آیین نامه‌ی اجرای بند 5 ماده‌ی 13 قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور
 • آیین نامه‌ی چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره‌ی یک ماده‌ی (14) قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور
 • آیین نامه‌‌ی اجرایی خدمات درمانی خویش فرمایان
 • آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • دفتر چهارم- تصویب نامه‌ها
 • تصویب نامه در خصوص افزایش مبلغ بیمه موضوع ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347
 • تصویب نامه راجع به حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت‌های بدنی هر نفر در هر حادثه
 • تصویب نامه در خصوص کاهش حق بیمه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 • تصویب نامه‌ در خصوص پرداخت خسارت بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی
 • تصویب نامه در خصوص سرمایه‌ی مؤسسات بیمه
 • تصویب نامه راجع به بیمه‌ی کالا و افراد توسط بیمه‌ی مرکزی ایران
 • تصویب نامه راجع به میزان بیمه‌ی شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایرانی به خارج از کشور
 • تصویب نامه در خصوص ماده‌ی (8) قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور
 • دفتر پنجم- بخشنامه‌ها
 • 1- موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
 • 2- موضوع: ابلاغ نمونه مکاتبات شماره 1 و 2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
 • دفتر ششم- اضافات
 • قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
 • دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
 • دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرایی احکام کیفری

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید