حقوق بازرگانی
حقوق بازرگانی
حقوق بازرگانی - پشت جلد

حقوق بازرگانی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • عنوان
 • پیشگفتار چاپ اول
 • پیشگفتار دهم
 • فصل اول- کلیات
 • بخش اول- حقوق
 • مشاهده بیشتر
 • بخش دوم- حقوق تجارت
 • بخش سوم- شخصیت حقیقی و حقوقی
 • بخش چهارم- دفاتر تجاری
 • بخش پنجم- ثبت مالکیت تجاری
 • فصل دوم- شرکت‌های بازرگانی
 • بخش اول- شرکت‌های تجاری و شرکت‌های مدنی
 • بخش دوم- شرکت‌های سهامی
 • بخش سوم- شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش چهارم- شرکت‌های‌ تضامنی و نسبی
 • بخش پنجم- شرکت‌های مختلط
 • بخش ششم- شرکت‌های تعاونی
 • بخش هفتم- تصفیه امور شرکت‌های تجاری
 • فصل سوم- اسناد تجاری
 • بخش اول- سند
 • بخش دوم- اسناد تجاری
 • بخش سوم- انواع اسناد تجاری
 • الف- برات
 • ب-سفته
 • ج- چک
 • فصل چهارم- مشاغل تجاری
 • بخش اول- تصدی به حمل و نقل
 • بخش دوم- دلالی
 • بخش سوم- حق العمل کاری
 • بخش چهارم- نمایندگی بازرگانی
 • فصل پنجم- قراردادهای تجاری
 • فصل ششم- ورشکستگی
 • فصل هفتم- قانون تجارت الکترونیکی
 • بخش اول- تعاریف و اصلاحات
 • بخش دوم- حمایت‌های انحصاری
 • بخش سوم- قواعد مربوط به تبلیغات
 • بخش چهارم- جرائم و مجازات‌ها
 • ضمائم
 • ضمیمه 1
 • ضمیمه 2
 • منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید