حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها - پشت جلد

حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فهرست مطالب
  • دیباچه
  • مقدمه
  • فصل نخست: کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت‌ها
  • فصل دوم: تشکیل، ایجاد و ثبت تأسیس شرکت‌های تجارتی
  • مشاهده بیشتر
  • فصل سوم: حقوق تحلیلی ثبت تغییرات شرکت‌های تجارتی
  • فصل چهارم: سایر تکالیف قانونی ادارات ثبت ‌شرکت‌ها
  • فهرست منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید