مختصر حقوق مدنی

مختصر حقوق مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

دانش پژوهان حقوق و داوطلبان آزمونهای حقوقی نیاز به منابعی دارند که هم کامل و جامع باشد و هم از ورود به زواید و مباحث غیر آموزشی پرهیز کرده باشد.

مجموعه کتابهای مکتوب آخر با همین رویکرد تنظیم شده است. کتابهایی که به صورت موضوعی تنظیم شده و در زیر هر موضوع، تعاریف، توضیحات و نکات آزمونی آن بیان شده است.

سوالی که ممکن است پیش آید اینکه آیا منابع ماده محور می تواند برای آمادگی آزمون های حقوقی و اهداف آموزشی مفید باشد. در پاسخ باید گفت که قطعاً منابع ماده-محور برای اهداف پژوهشی و بررسی نظرات مختلف درباره یک ماده مفید است؛ اما به علت پراکندگی مواد گاه دیده می شود که منابع ماده-محور، مباحث و نکات مرتبط به جای آنکه به صورت دسته بندی شده در زیر یک ماده بیان شود، به صورت پراکنده در ذیل مواد مختلف آمده است و خواننده باید شخصاً این ارتباط ها را کشف کند.

از سوی دیگر مطالعه منابع دانشگاهی برای آموزش حقوق و یادگیری مطالب حقوقی چندان توصیه نمی شود؛ زیرا منابع دانشگاهی گاه در بردارنده مباحث حاشیه ای مانند تاریخچه قوانین، بررسی قوانین منسوخ، بررسی قوانین کشورهای دیگر و بررسی مبانی نظری قوانین است که در آزمون های حوقی مورد سوال قرار نمی گیرد.

از طرف دیگر مراجعه به منابع دانشگاهی با توجه به مفصل بودن این منابع هزاران صفحه را در پیش روی دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی قرار می دهد که هیچ گاه نمی توانند آنهارا  دوره کنند.

کتاب مختصر حقوق مدنی که پیش روی شماست به تلاش دکتر محمد مهدی توکلی تالیف شده است و می تواند منبعی مناسب برای آموزش حقوق و قوانین کنونی به همراه قوانین جانبی مرتبط باشد بدون آن که لازم باشد خود را در گیر خواندن منابع متعدد ریز و درشت نمایید.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید