عدالت ترمیمی (اهداف - اصول - روش ها - رویکرد ها و مصادیق)
عدالت ترمیمی (اهداف - اصول - روش ها - رویکرد ها و مصادیق)
عدالت ترمیمی (اهداف - اصول - روش ها - رویکرد ها و مصادیق) - پشت جلد

عدالت ترمیمی (اهداف - اصول - روش ها - رویکرد ها و مصادیق)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید