قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری
قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری
قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری - پشت جلد

قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: شناسایی قالب‌های طرح دعوا و صدور حکم
 • مبحث اول: قالب‌های طرح دعوا
 • گفتار اول: قالب‌های طرح دعوا از حیث موضوع خواسته
 • بند اول: نقض و ابطال
 • مشاهده بیشتر
 • بند دوم: الزام
 • بند سوم: منع
 • بند جهارم: اعلام
 • گفتار دوم: از حیث ماهیت خواسته
 • بند اول: امور موضوعی
 • بند دوم: امور حکمی
 • بند سوم: امور مختلط موضوعی- حکمی
 • بند چهارم: امور تشخیصی
 • مبحث دوم: قالب‌های صدور حکم
 • گفتار اول: از حیث موضوع
 • بند اول: حکم ورود
 • بند دوم: حکم رد
 • گفتار دوم: از ماهیت
 • بند اول: امور مورد رسیدگی
 • بند دوم: معیارهای رسیدگی
 • فصل دوم: ارزیابی آثار و اقتضائات قالب‌ها
 • مبحث اول: طرح دعوا و دفاع
 • گفتار اول: لزوم مراجعه قبلی
 • گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست
 • گفتار سوم: ارسال/ عدم ارسال دادخواست برای طرف شکایت
 • گفتار چهارم: مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه
 • مبحث دوم: صدور دستور موقت
 • مبحث سوم: جلب نظر کارشناس
 • گفتار اول: مشاور ماده 7 قانون/ کارشناس (رسمی یا خبره)
 • گفتار دوم: الزام/ جواز جلب نظر مشاور/ کارشناس
 • گفتار سوم: کارشماس واحد/ هیأت کارشناسی
 • گفتار چهارم: تبعیت/ عدم تبعیت از نظر مشاور/ کارشناس
 • مبحث چهارم: رسیدگی یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای به دعاوی
 • مبحث پنجم: اجرای احکام
 • مبحث ششم: صدور آرای وحدت رویه
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع تحقیق

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید