تسبیب در قتل غیر عمد
تسبیب در قتل غیر عمد
تسبیب در قتل غیر عمد - پشت جلد

تسبیب در قتل غیر عمد

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش اول گزارش نشست
 • خلاصه پرونده قضایی
 • رأی دادگاه
 • بررسی حقوقی پرونده
 • بررسی موضوعی تسبیب در قتل غیرعمد
 • مشاهده بیشتر
 • ابهامات موجود در پرونده از ناحیه‌ی موضوع
 • رویه‌ی قضایی سابق در خصوص اجتماع اسباب
 • امکان توجه تقصیر به متوفّیین
 • بر فرض تقصیر زوجین، متوفّیین سبب هستند یا مباشر؟
 • بررسی حکم دادگاه مورد مستأجر
 • نقدی بر استدلال قاضی در خصوص مقصّر نبودن مستأجر
 • بررسی فقهی پرونده
 • دلیل عدم بررسی تمام عوامل متغیّر در یک مسئله توسّط فقها
 • تأثیر نظر کارشناس بر حکم قاضی
 • بررسی بعضی از جوانب مؤثر بر حکم
 • میزان حضور متوفّیین در محل
 • تأثیر سن و میزان تحصیل متوفّیین
 • عدم التفاوت به بازرسی در پرونده
 • لزوم دقت در استفاده از الفاظی که در صدور حکم مؤثراند
 • بررسی تقصیر مدیر کارخانه
 • سبب یا مباشر بودن متوفّیین
 • معیار عدوانی بودن
 • نقد اصل دانستن سلامت و صحت تأسیسات
 • تقصیر متوفّیین در مسئله
 • حجت الاسلام قیاسی
 • میزان حضور متوفّیین در محل
 • عدوان در چه فرضی ضمان آور است>
 • مسئولیت متوفّیین
 • بررسی تفصیلی دادنامه
 • مسئولیت مقصرین از باب سببیت است یا مباشرت؟
 • مسئولیت مدیر کارخانه در پرونده
 • اصلِ «سالم بودن تأسیسات»
 • مسئولیت مستأجر
 • حجت الاسلام عبدی
 • سبب مقدّمِ در تأثیر
 • سببیّتِ ترک فعل در احکام وضعی
 • ملاک میزان تقصیر اسباب
 • ملاک أقوی بودن سبب از معاشر
 • مسئولیت بر اثر عمل غیر
 • میزان اعتبار نظریه‌ی کارشناس
 • ملاک استناد، صدق عرفی است
 • بخش دوم: مستندات علمی
 • طرح بحث
 • مفهوم سبب
 • دیدگاه اول: آنچه عامل تحقق تلف است
 • ضابطه 1: ایجاد هر آنچه تلف را به دنبال داشته باشد
 • ضابطه 2: ایجاد هر آنچه علت بدون آن هیچ اثری ندارد
 • ضابطه 3: ایجاد هرآنچه از آن توقع وقوع علت قصد می‌شود
 • دیدگاه دوم: آنچه که عرفاً تلف مستند به آن است
 • دیدگاه سوم: هر آنچه مصداقاً در روایات موجود است
 • مبانی اجتماع اسباب با فرض ترتّب و تساوی در عدوان
 • دسته اول: ترجیح یکی از اسباب
 • مبنای اول: توجیه سبب مقدم در تأثیر
 • مبنای دوم: ترجیح سبب مؤخر در وجود
 • مبنای سوم: ترجیح سبب اقوی
 • مبنای چهارم: ترجیح سبب مقدّم در وجود
 • مبنای پنجم: ترجیح سببی که تلف به آن استناد داده شده است
 • مدنی کاشانی
 • دسته دوم: عدم ترجیح بین اسباب
 • مبنای ششم: قائلین به تساوی در ضمان
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید