روش شناسی تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش شناسی تحقیق - پشت جلد

روش شناسی تحقیق

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • بخش نخست: نگارش نظری رساله
 • فصل مقدماتی- کلیات تحقیق و نگارش حقوقی
 • مبحث نخست- انتخاب موضوع
 • گفتار اول- موضوع
 • گفتار دوم- عنوان
 • مبحث دوم- منبع یابی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار اول- روش‌های گردآوری اطلاعات
 • گفتار دوم: منابع حقوقی ایران
 • فصل نخست- آمادگی برای نگارش
 • مبحث اول- مطالعه و تسلط بر موضوع
 • گفتار اول- خواندن موضوع
 • گفتار دوم- یافتن مفهوم دقیق موضوع
 • مبحث دوم- تفکر راجع به موضوع
 • مبحث سوم- اتخاذ تصمیمات لازم برای نگاشته‌ها
 • گفتار اول: نخستین تصمیم: انتخاب محورهای مهم و موضوعات قابل بحث
 • گفتا ردوم: دومین تصمیم: انتخاب سبک نگارش
 • فصل دوم: پلان نویسی
 • مبحث اول- چارچوب سنتی و نظری پلان نویسی حقوقی
 • گفتار اول- مقدمه
 • گفتار دوم- انواع پلان برای چارچوب دهی متن
 • مبحث دوم- اجرای عملی پلان
 • گفتار اول- نمونه پلان یک موضوع درسی
 • گفتار دوم- پلان راجع به یک رساله
 • فصل سوم- نگارش
 • مبحث اول- ارائه پلان
 • مبحث دوم- سبک نگارش
 • مبحث سوم- محتوا
 • بخش دوم: نگارش عملی رساله
 • فصل نخست- مراحل اولیه نگارش رساله پودمانی قضات
 • مبحث اول- کلیات نگارش اولیه
 • گفتار نخست- طرح نامه یا پروپوزال
 • گفتار دوم- کلیات در خصوص ارجاع دهی
 • مبحث دوم- کلیات نگارش رساله
 • گفتار اول- چکیده
 • گفتار دوم- مقدمه یا درآمد
 • گفتار سوم- متن
 • گفتار چهارم- نتیجه یا برآمد
 • گفتار پنجم- منابع یا کتابشناسی
 • فصل دوم- ساختار شکلی رساله پودمانی قوه قضاییه
 • مبحث اول- مراحل اداری نگارش رساله پودمانی
 • مبحث دوم- مراحل عملی نگارش رساله پودمانی
 • مبحث سوم- شرایط شکلی رساله پودمانی
 • پیوست‌ها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید