نگرشی کاربردی به دیات
نگرشی کاربردی به دیات
نگرشی کاربردی به دیات - پشت جلد

نگرشی کاربردی به دیات

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • مقدمه مؤلف
 • بخش اول: مواد عمومی
 • 1. تعریف دیه و موارد آن
 • 2. مسئولین پرداخت دیه
 • 2.1. موارد علم تفصیلی به وقوع جنایت توسط فرد یا افراد معین
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار اول- جنایات عمدی
 • گفتار دوم- جنایات شبه عمد
 • گفتار سوم- جنایات خطای محض
 • 2.2. موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط افراد معین
 • 2.3. مواردی که ضمان منتفی است
 • 3. تداخل و تعدد دیات
 • 4. پرداخت اقساطی دیه
 • 5. طول درمان
 • 6. قرار تأمین
 • 7. ادله اثبات دین
 • 8. مهلت پرداخت دیه
 • بخش دوم: مقادیر دیه
 • 1. دیه نفس
 • 1.1. دیه زن
 • 1.2. دیه خنثی
 • 1.3. دیه غیرمسلمان
 • 1.4. تغلیظ دیه
 • 2. قواعد عمومی دیه اعضاء
 • 2.1. از بین بردن
 • 2.2. فلج کردن
 • 2.3. رفتار بدون آسیب و اثر
 • 2.4. شکستگی
 • 2.5. خرد شدن
 • 2.6. ترک برداشتن (مو برداشتن)
 • 2.7. نافذه استخوان
 • 2.8. در رفتگی یا جدا شدن استخوان از عضو
 • 3. دیه مقدر اعضاء
 • 3.1. مو
 • گفتار اول- کندن و از بین بردن موی سر و ریش
 • گفتار دوم- کندن یا از بین بردن ابرو
 • گفتار سوم- موی پلک و سایر قسمت‌های بدن
 • 3.2. دیه چشم
 • گفتار اول- دیه ‌پلک‌ها
 • گفتار دوم- فلج شدن پلک
 • گفتار سوم- شکافتن پلک
 • 3.3. دیه بینی
 • گفتار اول- قطع بینی
 • گفتار دوم- شکستن بینی
 • گفتار سوم- کج شدن بینی
 • گفتار چهارم- سوراخ کردن و پارگی بینی
 • 3.4. دیه لاله گوش
 • گفتار اول- دیه گوش
 • گفتار دوم- پاره کردن پرده گوش
 • گفتار سوم- شکستن استخوان گوش
 • گفتار چهارم- پاره کردن لاله و نرمه گوش
 • 3.5. دیه لب
 • 3.6. دیه زبان
 • 3.7. دیه دندان
 • گفتار اول- شماره گذاری دندان‌ها
 • گفتار دوم- از بین بردن
 • گفتار سوم- شکستن
 • گفتار چهارم- دیه تغییر رنگ
 • گفتار پنجم- سیاه شدن دندان همراه با شکستن آن
 • گفتار ششم- دیه دندان شیری
 • گفتار هفتم- دیه دندان کاسته شده
 • گفتار هشتم- دندان روییده شده
 • 3.8. دیه گردن
 • 3.9. دیه فک
 • گفتار اول- مراد از فکین
 • گفتار دوم- قطع و از بین بردن فک
 • گفتار سوم- شکستن فک
 • گفتار چهارم- جنایت غیرشکستن
 • گفتار پنجم- فلج کردن فک
 • 3.10. دیه دست و پا
 • 3.11. دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمن‌گاه
 • گفتار اول- ستون فقرات
 • گفتار دوم- نخاع
 • گفتار سوم- کپل و لگن
 • گفتار چهارم- دنبالچه
 • گفتار پنجم- ضربه به حد فاصل بیضه و مقعد یا محلی دیگر
 • 3.12. دیه دنده و ترقوه
 • گفتار اول- ترقوه
 • گفتار دوم- دنده
 • 3.13. دیه ازاله بکارت و افضاء
 • گفتار اول- ازاله بکارت
 • گفتار دوم- افضاء
 • 3.14. دیه اندام تناسلی و بیضه
 • گفتار اول- قطع و از بین بردن آلت مرد
 • گفتار دوم- فلج کردن آلت
 • گفتار سوم- شکستگی آلت
 • گفتار چهارم- قطع آلت زن
 • گفتار پنجم- قطع آلت خنثی
 • گفتار ششم- بیضه
 • گفتار هفتم- عانه
 • 3.15. دیه پستان
 • 3.16. دیه اعضای داخلی بدن
 • 4. دیه منافع
 • 5. دیه جراحات
 • 5.1. جراحات مشترک
 • 5.2. جراحات مختصر به سر و صورت
 • گفتار اول- دیه جراحات مختص به سر و صورت
 • گفتار دوم- نافذه صورت
 • گفتار سوم- ارش زیبایی
 • 5.3. جراحات مختص تنه (جائفه)
 • 5.4. جراحات مختص به اندام‌ها (دست و پا)- نافذه
 • 6. دیه جنین
 • 7. دیه جنایت بر میت
 • بخش سوم: ضمائم
 • ضمیمه اول- کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 • بخش دوم- مقادیر دیه
 • فصل اول- دیه نفس
 • فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء
 • فصل سوم- دیه مقدر اعضاء
 • فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
 • فصل پنجم- دیه مقرر منافع
 • فصل ششم- دیه جراحات
 • فصل هفتم- دیه جنین
 • فصل هشتم- دیه جنایت بر میت
 • ضمیمه شماره دو- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • قسمت اول- آراء وحدت رویه لازم الاجراء
 • قسمت دوم- آراء وحدت رویه تغییر یافته
 • ضمیمه شماره سوم- نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 • ضمیمه شماره چهارم- نشست‌های قضایی
 • 1. احتساب دیه جزء ماترک
 • 2. امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه
 • 3. انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیه
 • 4. بررسی تأثیر نوسانات مبلغ دیه در نحوه تقسیط آن
 • 5. بررسی ملاک رسیدن دیه به ثلث
 • 6. پراخت دیه از بیت المال در صورت اعسار عاقله مسئول
 • 7. پرداخت دیه از بیت المال
 • 8. پرداخت دیه از بیت المال
 • 9. پرداخت ما به التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت‌های بدنی
 • 10. تداخل دیه جراحات در دیه نفس در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت
 • 11. تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی
 • 12. ترتیب پرداخت دیه در شراکت جنایت
 • 13. تسری پرداخت دیه از بیت المال به صدمات بدنی
 • 14. تسری مسئولیت عاقلانه نسبت به ارش
 • 15. تعیین میزان دیه خرد شدگی استخوان ترقوه
 • 16. تعیین میزان دیه خرد شدگی استخوان ترقوه
 • 17. چگونگی پرداخت دیه وقتی قاتل، ورثه مقتول است
 • 18. دیه شکستگی ستون فقران متج به از بین رفتن منفعت
 • 19. دیه نفس
 • 20. شکایت مجدد جهت مطالبه دیه ناشی از صدمات سابق
 • 21. صلاحیت دادگاه در خصوص دیه بیش از نصف توسط دو نفر
 • 22. طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله
 • 23. مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
 • 24. مسئول پرداخت دیه در فرض ایراد صدمه توسط طفل غیرممیز در صورتی که میزان صدمات وارده کمتر از موضحه باشد
 • 25. مشخص نبودن ضارب و پرداخت دیه
 • 26. مهلت پرداخت دیه
 • 27. نحوه پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکب اصلی جرم در نزاع دسته جمعی
 • 28. نحوه پرداخت دیه در موراد عدم تعیین مرتکب در جنایات عمدی
 • 29. نحوه محاسبه دیه حارصه و دامیه در بندانگشت
 • 30. نحوه محاسبه دیه شکستن ستون فقرات در صورت فوت مصدوم پیش از درمان
 • ضمیمه پنجم- بخشنامه و تصویب نامه
 • 1. بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین مقدار ریالی دیه در سال 1398
 • 2. تصویبنامه تسهیلات به محکومین دیه
 • ضمیمه شماره ششم: جداول محاسبه دیات
 • جدول محاسبه مبلغ دیه بخشنامه شماره 100/61374/9000- 13/12/1397
 • جدول میزان دیات و محاسبه مبلغ آن طبق بخشنامه سال 1397

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید