جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق های بشری از منظر حقوق بین الملل
جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق های بشری از منظر حقوق بین الملل
جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق های بشری از منظر حقوق بین الملل - پشت جلد

جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق های بشری از منظر حقوق بین الملل

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید