مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت حقوقی و کیفری
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت حقوقی و کیفری
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت حقوقی و کیفری - پشت جلد

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت حقوقی و کیفری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • فصل اول: سوالات و پاسخ‌های مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت (قسمت کیفری)
 • آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام
 • (بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392)
 • حقوق جزای عمومی
 • (بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی- مصوب 1392)
 • مشاهده بیشتر
 • حقوق جزای اختصاصی
 • (بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی- مصوب 1392)
 • فصل دوم: سوالات و پاسخ‌های مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت (قسمت حقوقی)
 • حقوق تجارت
 • حقوق مدنی
 • آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
 • منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید