حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری
حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری
حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری - پشت جلد

حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • مبحث اول: مفهوم سند، انواع، ارکان و مصادیق آن
 • مبحث دوم: اصول حاکم بر اسناد تجاری و اصرات حقوقی مترتب بر آن
 • مبحث سوم: ماهیت اسناد تجاری به مفهوم اخص
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث چهارم: مقایسه برات، سفته و چک
 • مبحث پنجم: تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات مربوط به اسناد تجاری
 • مبحث ششم: تشریفات صدور اسناد تجاری و ضمانت اجرای آن
 • مبحث هفتم: ظهرنویسی اسناد تجاری
 • مبحث هشتم: ضمانت در اسناد تجاری
 • مبحث نهم: استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
 • مبحث دهم: پرداخت وجه موضوع سند تجاری
 • مبحث یازدهم: حقوق و تکالیف ‌دارنده‌ی سند تجاری
 • مبحث دوازدهم: نکول
 • مبحث سیزدهم: قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهاردهم: مطالبه‌ی سند تجاری
 • مبحث پانزدهم: اعتراض عدم تأدیه
 • مبحث شانزدهم: تأدیه سند تجاری به وسیله‌ی‌ شخص ثالث
 • مبحث هفدهم: اقامه دعوی و آثار مربوط به آن
 • مبحث هجدهم: مرور زمان
 • مبحث نوزدهم: قوانین خارجی در اسناد تجاری
 • مبحث بیستم: وضعیت حقوقی حاکم بر چک
 • مبحث بیست و یکم: طرق مطالبه وجه چک
 • مبحث بیست و دوم: اجرای ثبت
 • مبحث بیست و سوم: صدور اجرائیه در دادگاه حقوقی
 • مبحث بیست و چهارم: طرفی که علیه همه‌ی مسئولین چک امکان اعمال دارد
 • گفتار اول: دعوی حقوقی تجاری
 • 1-صدور گواهینامه‌ی عدم پرداخت
 • 2- رعایت مواعد تجاری
 • گفتار دوم: دعوی حقوقیِ مدنی
 • مبحث بیست و پنجم: مفقود شدن چک
 • مبحث بیست و ششم: اقدامات تأمینی در خصوص صاحب حساب
 • 1- مسدود شدن کلیه‌ی حساب‌های بانکی صادر کننده و محرومیت از دریافت تسهیلات
 • 2- اعتبار سنجی مشتریان از سوی بانک‌ها
 • 3- مسئولیت اداری و مدنی برای بانک‌ها و کارمندان ایشان
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید