دفاع اجتماعی

دفاع اجتماعی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • درباره دفاع اجتماعی (دیباچه ویراست نخست)
 • دیباچه ویراست دوم
 • درباره مطالعات تطبیقی (دیباچه ویراست سوم)
 • دفاع اجتماعی در آغاز سده بیست و یکم (دیباچه ویراست چهارم)
 • درآمد
 • فصل نخست : خاستگاه ها و گسترش دفاع اجتماعی
 • 1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی): سوابق و خواسته های اساسی
 • 2- نخستین نظام بخشی و واکنش اقتدارگرای فراگیر
 • 3- مرحلۀ سرنوشت ساز
 • مشاهده بیشتر
 • فصل دوم : معنای جنبش دفاع اجتماعی
 • 1- مواضع بنیادی
 • 2- ویژگی های اساسی
 • 3- ویژگی دفاع اجتماعی
 • فصل سوم : کنش ها و واکنش ها (مباحثات درباره دفاع اجتماعی)
 • 1- مخالفت های نخستین
 • 2- اعتراض های مدرن
 • فصل چهارم : دفاع اجتماعی در مقابل بزهکار و ضمانت اجرای کیفری
 • 1- از مجرم مادرزاد تا شناخت شخصیت مجرم
 • 2- ضمانت اجرای کیفری : از اعدام تا کیفر سالب آزادی
 • 3- از زندان تا کیفر زدایی
 • فصل پنجم : بزهکاری مدرن و واکنش دفاع اجتماعی
 • 1- اشکال نوین بزهکاری
 • 2- جرم انگاری ، بزه دیدگی و اجتماعی شدن حقوق کیفری
 • نتیجه گیری
 • کتاب شناسی مختصر فرانسه
 • 1- کتاب ها
 • 2- نشریه ها
 • کتاب شناسی مختصر فارسی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید