حقوق ثبت املاک
حقوق ثبت املاک
حقوق ثبت املاک - پشت جلد

حقوق ثبت املاک

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات نگاه بینه
 • مولف : محمود تفکریان
 • سبك : آموزشی،کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786006224336
 • تعداد صفحه : 360
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : بیست و سوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 434گرم
 • پیشگفتار
 • مقدمه اول
 • مقدمه دوم
 • بخش اول: قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: مروری بر پیشینه حقوق ثبت
 • مبحث دوم: ماموریت حقوق ثبت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • گفتار اول: ماموریت حقوق ثبت
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم: رسالت سازمانثبت اسناد و املاک کشور
 • گفتار سوم: امکانات و ابزار اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • مبحث سوم: کاربرد عملی حقوق ثبت
 • گفتار اول: اشتغال درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • گفتار دوم: شاغلین در مسند قضاوت
 • گفتار سوم: سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی
 • گفتار چهارم: سردفتری ازدواج و طلاق
 • گفتار پنجم: وکالت
 • گفتار ششم: کارشناسان حقوقی و مشاورین بانک ها
 • گفتار هفتم: کارشناسان حقوقی سازمان ها و ارگان های مختلف دولتی
 • گفتار هشتم: کارشناسان رسمی دادگستری
 • گفتار نهم: مشاورین حقوقی شرکت ها و کارخانجات
 • گفتار دهم: نقشه برداری املاک و کاداستر
 • مبحث چهارم: تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • گفتار اول: تشکیلات سازمان ثبت قبل از انقلاب
 • گفتار دوم: تشکیلات سازمان ثبت بعد از انقلاب اسلامی
 • گفتار سوم: ترکیب هیات نظارت
 • گفتار چهارم: ترکیب شورای عالی ثبت
 • گفتار پنجم: ترکیب دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران
 • گفتار ششم: ترکیب دادگاه تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران
 • گفتار هفتم: ترکیب دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • گفتار هشتم: کانون سردفتران و دفتریاران
 • فصل دوم: عملیات مقدماتی ثبت املاک
 • مبحث اول: مقدمه در بخش املاک
 • گفتار اول: سیری در تحولات املاک
 • مبحث دوم: معانی
 • گفتار دوم: اسناد
 • گفتار سوم: املاک
 • مبحث سوم: مسیر تحول در مقررات ثبتی
 • گفتار اول: ثبت عادی
 • گفتار دوم: ثبت عمومی
 • مبحث چهارم: اقدامات ثبت عمومی
 • گفتار اول: انتشار آگهی های ماده 10 قانون ثبت
 • گفتار دوم: توزیع اظهارنامه
 • گفتار سوم: نحوه تعیین شماره پلاک
 • گفتار چهارم: اظهارنامه
 • گفتار پنجم: نقش شماره پلاک در بایگانی پرونده ها
 • گفتار ششم: روش بایگانی پرونده های ثبتی
 • مبحث پنجم: اشخاصی که باید اظهارنامه را تکمیل و تسلیم نمایند
 • گفتار اول: املاک مجهول المالک
 • گفتار دوم: تنظیم صورت مجلس احراز تصرف و نحوه قبول درخواست ثبت املاک مجهول المالک
 • مبحث ششم: دفاتر مقدماتی
 • گفتار اول: دفتر توزیع اظهارنامه
 • گفتار دوم: دفتر مجهول المالک
 • گفتار سوم: دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
 • مبحث هفتم: نکاتی در ارتباط با تنظیم اظهارنامه
 • مبحث هشتم: اظهارنامه های جمعی پذیرفته شده در سال 1354(موضوع اراضی موات بایر و بلامالک)
 • مبحث نهم: انتشار آگهی های ماده 11 قانون ثبت(آگهی های نوبتی)
 • گفتار اول: آگهی اصلاحی
 • گفتار دوم: نکاتی درباره آگهی نوبتی
 • مبحث دهم: تثبیت اصل مالک
 • گفتار اول: جرایم مربوط به املاکی که اشخاص غیرحق تقاضای ثبت نموده اند
 • مبحث یازدهم: تحدید حدود املاک
 • گفتار اول: انتشار آگهی تحدید حدود
 • گفتار دوم: عملیات تحدید حدود
 • گفتار سوم: تحدید حدود بدون انتشار آگهی
 • گفتار چهارم: تحدید حدود اختصاصی
 • گفتار پنجم: تحدید حدود با آگهی الصاق
 • گفتار ششم: نحوه تکمیل صورت مجلس تحدید حدود
 • گفتار هفتم: نحوه تکمیل بخش حدود و حقوق ارتفاقی ملک
 • گفتار هشتم: میله گذاری
 • گفتار نهم: نکاتی درباره عملیات تحدید حدود
 • گفتار دهم: جراید ناشر آگهی و نکات مرتبط
 • گفتار یازدهم: نقشه برداری کاداستر
 • گفتار دوازدهم: امتیاز نقشه های کاداستر
 • مبحث دوازدهم: اعتراض
 • گفتار اول: اعتراض به اصل ملک
 • گفتار دوم: اعتراض به حدود
 • گفتار سوم: اعتراض داخل مدت و خارج از مدت
 • گفتار چهارم: نحوه اقدام اعتراضات ارسالی به دادگاه که سابقه آنها از بین رفته است
 • گفتار پنجم: خلاصه اقدامات مربوط به اعتراضات
 • مبحث سیزدهم: ختم عملیات مقدماتی
 • فصل سوم: نحوه ثبت در دفتر املاک
 • مبحث اول: ثبت در دفتر املاک و صدور اسناد مالکیت
 • گفتار اول: ثبت دفتر املاک و صدور سند مالکیت ماده 21 قانون ثبت
 • گفتار دوم: دفاتر مربوط به املاک
 • گفتار سوم: دفتر املاک
 • گفتار چهارم: دفتر نماینده
 • گفتار پنجم: دفتر املاک توقف شده
 • گفتار ششم: دفتر ثبت قنوات و موقوفات
 • گفتار هفتم: انتقال و عملیات ثبت دفتر املاک
 • مبحث دوم: صدور اسناد مالکیت ماده 22 قانون ثبت(تجدیدی)
 • مبحث سوم: صدور سند مالکیت صلح محاباتی با حق خیار فسخ
 • مبحث چهارم: صدور سند مالکیت اعیانی بر اساس ماده 104 مکرر
 • مبحث پنجم: صدور سند مالکیت المثنی
 • گفتار اول: نحوه صور اسناد مالکیت ورثه در صورتی که سند مالکیت در دست یکی از ورثه باشد
 • گفتار دوم: صدور سند مالکیت بر اساس حکم استرداد سند قابلیت
 • مبحث ششم: صدور سند مالکیت تجمیعی
 • گفتار اول: صدور سند مالکیت بر اثر اصلاح شوارع
 • گفتار دوم: صدور سند مالکیت بر اثر تقسیم نامه
 • گفتار سوم: تبدیل سند مالکیت متعدد مشاعی به یک جلد
 • گفتار چهارم: متمم سند مالکیت
 • گفتار پنجم: قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند
 • گفتار ششم: صدور اسناد مالکیت ورثه بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی طبق تبصره یک و دو ماده 105 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مندرج در روزنامه رسمی شماره 16613-18/12/13080
 • ضمایم بخش اول
 • مدارک مربوط به اقدامات مقدماتی ثبت املاک
 • سئوال های مربوط به قانون و مقررات ثبت املاک
 • پاسخ سئوال های مربوط به قانون و مقررات املاک ضمن توجیه و تطبیق با مستندات قانونی
 • بخش دوم: تفکیک و تقسیم
 • مبحث اول: املاک مشاعی و مفروزی(ششدانگ)
 • گفتار اول: املاک مشاعی
 • گفتار دوم: نحوه به وجود آمدن املاک مشاع
 • گفتار سوم: مشکلات املاک مشاع
 • گفتار چهارم: امتیاز املاک مفروز(ششدانگ)
 • مبحث دوم: تفکیک
 • گفتار اول: تعریف تفکیک در لغت
 • گفتار دوم: تعریف تفکیک در عرف ثبت
 • گفتار سوم: شرایط تفکیک املاک
 • گفتار چهارم: کاربرد صورت مجلس تفکیکی
 • گفتار پنجم: فرایند تفکیک
 • گفتار ششم: موارد کاربرد صورت مجلس تفکیکی
 • گفتار هفتم: روش اجرایی تفکیک آپارتمان ها
 • گفتار هشتم: مالکیت در آپارتمان
 • گفتار نهم: مالکیت تحتانی و فوقانی
 • گفتار دهم: مالکیت مفروز البنا و مشاع الفضا
 • گفتار یازدهم: تاثیر تفکیک در وضع ملک از لحاظ اشاعه یا افرازی
 • فصل دوم: افراز و فروش املاک مشاع
 • مبحث اول: افراز املاک مشاع
 • گفتار اول: مفهوم افراز
 • گفتار دوم: ماهیت افراز
 • گفتار سوم: مراجع افراز املاک مشاع
 • گفتار چهارم: صلاحیت ادارات ثبت برای افراز
 • گفتار پنجم: منع افراز املاک
 • گفتار ششم: صلاحیت افراز در مراجع قضایی(دادگاه ها)
 • گفتار هفتم: عملیات افراز در ادارات ثبت
 • گفتار هشتم: عملیات افراز در مراجع قضایی(دادگاه)
 • گفتار نهم: وجوه اختلاف در نحوه افراز املاک در ادارات ثبت و مراجع قضایی
 • فصل سوم: هیات نظارت و حدود صلاحیت آن و شورای عالی ثبت
 • مبحث اول: ترکیب هیات نظارت
 • گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار ششم: نکاتی در بارهاسناد مالکیت معارض
 • گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون قبت
 • گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدیدنظر هیات نظارت
 • گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت
 • گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت
 • مبحث دوم: ترکیب شورای عالی ثبت
 • گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت
 • گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی
 • فصل چهارم: موارد متفرقه
 • مبحث اول: مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 18/10/1351
 • مبحث دوم: قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65
 • مبحث سوم: قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح
 • گفتار اول: دفاتر قانونی
 • گفتار دوم: اجرای آرای هیات حل اختلاف
 • گفتار سوم: نحوه اقدام در مورد اراضی دولتی
 • گفتار چهارم: نکاتی درباره قانون اصلاح
 • مبحث چهارم: اصلاحات ارضی، نحوه عملیات ثبتی و صدور اسناد مالکیت
 • گفتار اول: مقررات اصلاحات ارضی
 • گفتار دوم: نحوه عملیات ثبتی و صدور اسناد مالکیت
 • مبحث پنجم: صدور اسناد مالکیت اراضی موات و ملی
 • گفتار اول: انواع اراضی
 • گفتار دوم: نحوه صدور اسناد مالکیت اراضی تملک شده و اراضی موات
 • گفتار سوم: نحوه صدور اسناد مالکیت اراضی موات خارج از محدوده اراضی شهری
 • گفتار چهارم: تشخیص اراضی ملی
 • گفتار پنجم: نحوه صدور اسناد مالکیت منابع ملی
 • گفتار ششم: مراحل مختلف جریان ثبتی
 • گفتار هفتم: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • مبحث ششم: صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاها موضوع تبصره ماده 71
 • مبحث هفتم: اصلاح اضافه مساحت سند مالکیت
 • گفتار اول: اختلاف مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت
 • گفتار دوم: حدود اقدامات قانون مدنی و قانون ثبت
 • فصل پنجم: بررسی و نقد قوانین و مقررات ثبتی
 • گفتار اول: بررسی و نقد قوانین و مقررات ثبتی
 • ضمایم بخش دوم
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • نمونه رای هیات نظارت در مورد بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
 • طرح سئوال های مقررات ثبتی
 • پاسخ سئوال های مطروحه ضمن انطباق با مقررات
 • اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی
 • تفویض اختیار هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • راهنمای کاربری سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت
 • قانون پیش فروش ساختمان(مصوب 12/10/89)

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید