آموزش تصویری سیستم C.M.C ویژه کارمندان دادگستری
آموزش تصویری سیستم C.M.C ویژه کارمندان دادگستری
آموزش تصویری سیستم C.M.C ویژه کارمندان دادگستری - پشت جلد

آموزش تصویری سیستم C.M.C ویژه کارمندان دادگستری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست
 • ورود به سیستم CMS
 • مقدمه
 • جستجوی پرونده
 • اطلاعات اولیه پرونده
 • بایگانی راکد
 • شخص پرونده
 • خواسته/ اتهام
 • سه گانه
 • مشاهده بیشتر
 • وقت
 • لف پرونده
 • خلاصه اطلاعات کپی پرونده
 • مدارک پرونده
 • گزارش پیش جلسه
 • صدور صورتمجلس
 • قرار اعدادی
 • دفتر اعتراض/ اختلاف
 • اجرائیه
 • تعیین وقت
 • صدور ابلاغیه
 • نتیجه ابلاغیه
 • ثبت دریافت وجه
 • تصمیم نهایی
 • مکاتبات قضایی/ نامه صادره
 • گزارش دفتر به قاضی
 • گواهی نامه
 • صدور ابلاغیه
 • جستجوی مدارک پرونده
 • جستجوی لف پرونده
 • جستجوی ابلاغیه
 • چاپ گروهی ابلاغیه
 • ثبت نتیجه ابلاغیه
 • جستجوی اجرائیه
 • دفتر اوقات گرافیکی
 • دفت راوقات متنی
 • جستجوی مدارک پرونده
 • جستجوی قرار اعدادی
 • جستجوی دستور قاضی شعبه به دفتر
 • جستجوی تصمیم نهایی
 • جستجوی سایر مدارک
 • سابقه یابی
 • جستجو در پایگاه داده ثنا
 • تعیین وقت در اختیار
 • ارسال پیام
 • جستجوی پیام وارده/ ارسالی
 • سایر سامانه‌ها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید