حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • اختصارات
 • پیشگفتار (چاپ سوم)
 • سخن آغازین
 • عنوان اول: ویژگی‌های مشترک و عمومی سازمان‌های بین المللی
 • مشاهده بیشتر
 • بخش اول: پیشینه تاریخی سازمان‌های بین المللی
 • بخش دوم: علل گسترش سازمان‌های بین المللی و موانع آن
 • بخش سوم: وضعیت حقوقی سازمان‌های بین المللی
 • بخش چهارم: ساختار، تصمیم‌گیری و صلاحیت‌های سازمان‌های بین المللی
 • بخش پنجم: ابزار مادی لازم برای انجام اشتغالات و فعالیت‌های سازمان‌های بین المللی
 • عنوان دوم: سازمان‌های بین المللی جهانی با صلاحیت عام
 • بخش اول: جامعه ملل
 • بخش دوم: سازمان ملل متحد
 • عنوان سوم سازمان‌های بین المللی جهانی با صلاحیت خاص:
 • مؤسسات تخصصی ملل متحد
 • بخش اول: ویژگی‌های کلی مؤسسات تخصصی ملل متحد
 • بخش دوم: گونه شناسی مؤسسات تخصصی ملل متحد
 • عنوان چهارم: سازمان‌های منطقه‌ای
 • بخش اول: مفهوم منطقه در حقوق سازمان‌های بین المللی
 • بخش دوم: گونه شناسی سازمان‌های منطقه‌ای بر اساس همبستگی جغرافیایی:
 • سازمان‌های منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه
 • بخش سوم: گونه شناسی سازمان‌های منطقه‌ای آفریقا
 • بخش چهارم: گونه شناسی سازمان‌های منطقه‌ای آمریکا
 • بخش پنجم: گونه شناسی سازمان‌های منطقه‌ای اروپا
 • بخش ششم: گونه شناسی سازمان‌های منطقه‌ای بر اساس سایر مفاهیم همبستگی
 • سخن پایانی
 • نمایه
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید